2 Snø observasjoner ved Øspetinden (Romsdal/RAUMA).
Observert av
rue@nve
Gruppe
Snøskredvarslingen
Kildeangivelse
Har blitt fortalt
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
1. mai 2016 kl. 11:45
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Ulykke / Hendelse
Beskrivelse
Følge på tre personar gjekk nordaustryggen til topps, for å køyre ned normalruta mot aust. På toppen vart dei einige om å køyre ned sørsida, som er brattare enn 30 grader. Køyrde derfor ein om gangen. Første person løyste ut eit skred som, slik vi forstår det, starta i det svake kantkornlaget som har vore skrive mykje om på varsom. Truleg har laget vore lett å påvirke, ettersom dette var i høgda og snødekket over tynt. Var oppmerksom på kantkornlaget, men i skredvarselet var dette forklart å være mest utsatt i nordleg sektor, slik at vi ikkje var tilstrekkeleg bevisst på at dette også kunne være eit problem i sørleg sektor. Ein annan faktor var at faregraden var redusert frå 3 til 2, og vi vurderte at sola dagen før truleg hadde bidratt til å stabilisere snødekket noko. Personen fekk svinga til side for skredet. Alle vart ståande å sjå på at skredet gjekk ned heile sida og ut på flata. Flakskred (5-10 cm bruddkant og 50m breit), men det vart likevel nokså store snømengder som samla seg nederst i skredet.
Aktivitet
Topptur
Skadeomfang
Nestenulykke
Observasjonstype
Snø
Lenker
Artikkel NRK

Kommentar
Bilde av skredet
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Øspetinden
Beskrivelse
Ca stedsangivelse
Varslingsregion
Romsdal
Kommune
RAUMA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
971 
+/- nøyaktighet
Mer enn 1 km
Laster kart