8 Snø observasjoner ved Under Slogen over Brekkeelva (opp fra Øye) (Sunnmøre/ØRSTA).
Observert av
HS
Kildeangivelse
Har selv sett dette
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
1. mai 2016 kl. 13:00
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Drønn i snøen
Lyder/drønn fra snø ved belastning. Hørtes første gang ut som jakke/bukse-stoff som gnisset mot hverandre.
Skredaktivitet

Våte flakskred

Dato
01.05.2016
Antatt tidsrom
12-18
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Liten tilleggsbelastning
Størrelse
3 - Store
Utbredelse
De fleste bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1000 meter.
Nedre høyde: 600 meter.
Kommentar
To skred ble utløst av 3 skiløpere på topptur til Slogen fra Øye i Norangsdalen på Sunnmøre. Det første skredet løsnet ca 20 meter under skiløpernes travers på "åpen" fjellside. Det andre skredet løsnet i en renne rett ved, denne gang 5 meter under skiløperne. Turen ble deretter avbrutt og de tre skiløperne returnerte tryggeste vei til Skylstad og derfra tilbake til bil i Øye. Ingen ble tatt av skredene eller skadet.
Skredhendelse
Punkter i kart
Start punkt Skredet startet her Stopp punkt Skredet stoppet her
Ca tid da skredet gikk
01.05.2016 13:00
Skredtype
Vått flakskred
Størrelse
3 - Store
Skredutløser
Ski eller skuter utløst
Eksposisjon
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Høyde i utløsningsområde
924
Terrengtype i løsneområdet
Brattheng
Høyde i stoppområde
733
Svaktlag
Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Bruddhøyde
25,00 cm
Bruddbredde
75,00 m
Skredbanenavn
Første skred gikk ned "åpen" bratt fjellside til flatere "kvistskog". Andre skred gikk ned renne ved siden av den "åpne" fjellsiden.
Kommentar
Skred1: Det første skredet (flak) ble utløst etter at skilag på 3 pers hørte gjentatte svake drønn fra snøen. Bruddkant var ca 20 meter lavere enn skilaget slik at ingen ble tatt av raset. Skilaget fortsatte travers mot renne ved siden av for passering av renna til "trygg" ryggformasjon bortenfor. Skred 2: Det andre skredet gikk i renna i det førstemann i skilaget på tre gikk på tvers av renna. Skredet løsnet ca 5 meter under skiløperen og tok med seg store deler av snøen i hele renna. Skredet stoppet først i kvistskog på flaten noen hundre meter lenger ned. Ingen ble tatt av raset i renna. Etter dette andre raset ble det bestemt å returnere til dalen ved å kjøre forsiktig ned fjellsiden på ski, for deretter å følge Skylstadbekken ned til Skylstad.
Ulykke / Hendelse
Beskrivelse
En eller flere i skilaget kunne blitt tatt av skredene.
Aktivitet
Topptur
Skadeomfang
Nestenulykke
Observasjonstype
Snø
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
8,00 °C
Vindhastighet
2,0 m/s
Vindretning
Fra nordøst
Skydekke
30 %
Kommentar
Været på tidspunktet var godt og hadde nok liten påvirkning på situasjonen. Høy temperatur kan ha bidratt til belastning ved snøtyngde, samt friksjon ved smelting.
Snødekke
Total snødybde
120 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
650 moh
Snøgrense
650 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Grense lagdelt snø er ukjent.
Skredproblem

Våte flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Meget sannsynlig
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1000 meter.
Nedre høyde: 700 meter.
Skredfarevurdering
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Under Slogen over Brekkeelva (opp fra Øye)
Varslingsregion
Sunnmøre
Kommune
ØRSTA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
924 
+/- nøyaktighet
500 meter
Laster kart