3 Snø observasjoner ved Kleivhøi, Vågå (Nord-Gudbrandsdalen/Vågå).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Ulykke / Hendelse
Beskrivelse
Skiløperutløst skred ved Kleivhøi i Vågå. 2 skiløpere, 1 tatt og helt begravd. Kameratredning: Funnet med SM og gravd fram bevisstløs etter 10-15 minutter. Hentet ut av luftambulanse.
Aktivitet
Topptur
Skadeomfang
Personer skadet
Observasjonstype
Snø
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Sannsynlig
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.
Kommentar
Skredproblemet er utbredt. På vindutsatte steder er dette laget rett under et hardere fokksnølag, mens det i lesider er ytterligere overdekket av løsere nysnø.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Dette området ligger utenfor det NØ hjørne av varslingsregionen. Snødekket er hovedsakelig gammelt, og har flere vedvarende svake lag, og ved belastning responderer disse lagene med drønn, sprekker og utglidning. Generelt tynt snødekke bidrar til at lagene lett overbelastes av skiløpere, i tillegg til at de stadig utvikler seg i kulden. Under siste storm, og ved noe snøfall siste døgn, har det gamle snødekket blitt noe overdekket av F-fast løs snø (+, / og ...). ECTP12@35cm - på kantkorn over et skarelag. Generelt ustabilt.
Utvikling
Ingen endring på kort sikt. Det er grunn til å tro at siste snøfall vil stabiliseres, mens i det jevnt kalde været vil ikke de vedvarende svake lagene stabiliseres noe særlig.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Kleivhøi, Vågå
Beskrivelse
Høgdedrag.
Varslingsregion
Nord-Gudbrandsdalen
Kommune
Vågå
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
1063 
Laster kart