8 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/Luster).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske skred
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fersk snø fra i går løsner naturlig og ved skiløper.
Skredhendelse
Punkter i kart
Start- og stopp punkt er ikke satt
Ca tid da skredet gikk
29.05.2015 16:35
Skredtype
Vått løssnøskred
Størrelse
2 - Middels
Skredutløser
Ski eller skuter utløst
Høyde i utløsningsområde
1500
Terrengtype i løsneområdet
Brattheng
Høyde i stoppområde
1400
Svaktlag
Nedsnødd eller nedføyket svakt lag med sprøhagl
Kommentar
Jeg løsnet et, ikke helt bra kanskje. Mye fersk snø 40cm. Fuktig , bratteheng 45grader. Skled med skredet ca høydemeter. Burde ikke vært der så seint på dagen. Med så mye snø.
Ulykke / Hendelse
Hendelse
Ble tatt med litt nedover. Klarte å kjøre ut. Usikker på om det var stort nok til å bli helt begravd
Beskrivelse
. Men valgte kjøre ut fra det.
Aktivitet
Topptur
Skadeomfang
Nestenulykke
Observasjonstype
Snø
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
0,00 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
60 %
Kommentar
Fra 1600moh kl 13.00. Nullgrense rundt der.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Snødekket gjennomfuktet og ustabilt fra overflaten
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Sannsynlighet for skred
Mulig
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1500 meter.
Kommentar
Opp til ca 1400-1500moh. Gjelder stort sett alle himmelretninger. I dag tidlig/formiddag. Lite sol. Men varmegrader. Det er nysnø fra Torsdag som løsner.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 2000 meter.
Kommentar
Usikker på himmelretninger. Men høyt til fjells kan det finne småe lommer som kan trigges ved liten belastning. Men stort sett ikke spenninger opp til 2150moh.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Nysnø fra Torsdag. Løsner som våte løssnøskred i bratteheng opp til ca 1500moh. Gammelt dekke er fuktig til ca 1400moh. Råttent under 1100moh. Over 1500moh mere vinter. Men gode bindinger opp til ca 2000moh. Over det kan det finnes lommer med dårlige bindinger. Men alt i alt lite spenninger opp til 2150moh. Ikke vært høyere. Har ikke vært andre steder i regionen enn her i Hurrungane. Så vurdering gjelder her. Svak fg 2. Det finnes kantkorn i høyden, gravd på 2050moh, store kant under isloerende blyant/kniv hard lag. Ingen drønn fra det i dag.
Utvikling
Nysnø fra Torsdag vil stabilisere seg enda bedre med tiden.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Notater
Fritekst
Ingen bilder pga kun E dekning og det går ikke ann å sende inn bilder med E dekning
Tekst
Må ha 3G
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
Luster
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
911 
+/- nøyaktighet
267 meter
Laster kart