13 Snø observasjoner ved (Indre Sogn/Lærdal).
Observert av
Leif@ObsKorps
Gruppe
ObsKorps
Kompetanse
**** (Observatører med videregående observatørkurs. Observatøren har mye erfaring med å vurdere skredfare. Observatøren har viderekommende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4b.)
Tidspunkt observert
3. april 2015 kl. 21:15
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske skred
Ett i østheng, og flere små i Sør
Ferske sprekker
I omrøder som samler fokksnø. Øst.
Skredaktivitet
Skredaktivitet 1
03.04.2015 14.00
Eksposisjon
Ø
Høyde
1300 moh
Størrelse
3 - Store
Antall
Ett (1)
Skredtype
Tørt flakskred
Skredutløser
Ski eller skuter utløst
Terreng
Leområder
Kommentar
Lagt inn før. Starter som flakskred og går over til en lang skredtunge som et løssnøskred.
 
 
Skredaktivitet 2
02.04.2015 16.02
Eksposisjon
S
Høyde
1100 moh
Størrelse
2 - Middels
Antall
Noen (2-5)
Skredtype
Vått løssnøskred
Skredutløser
Naturlig utløst
Terreng
Brattheng
Kommentar
Små skred pga. soloppvarming.
 
 
Skredhendelse
Punkter i kart
Start- og stopp punkt er ikke satt
Ca tid da skredet gikk
03.04.2015 14:02
Skredtype
Tørt flakskred
Størrelse
3 - Store
Skredutløser
Fjernutløst
Høyde i utløsningsområde
1300
Terrengtype i løsneområdet
Leområder
Høyde i stoppområde
1100
Svaktlag
Svake lag
Kommentar
Har ikke vært på toppen i utløsningsområdet. Trolig glatt skare med fokksnø oppå. Mulig svært tynt rimlag, men hsr ikke funnet det her nede.

Fotograf
Leif
Himmelretning
Ø
Kommentar
Dårlig bilde i begynnende mørke. Ser ikke noe tydelig utløsningsområde, men ser at flaket samler seg i en lengere skredtunge. En person ble tatt, men kom seg ut på egenhånd.
Ulykke / Hendelse
Hendelse
En person ble tatt, men kom seg uskadet ut
Beskrivelse
En person ble tatt, men kom seg uskadet ut.
Aktivitet
Topptur
Skadeomfang
Nestenulykke
Observasjonstype
Snø
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-5,00 °C
Vindhastighet
2,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
0 %
Kommentar
Fint vær, men trolig litt rimdannelse om natta da det er kaldt. Solstråling gir våte løssnøutglidinger i sørlige brattheng.
Snødekke
Nysnø siste døgn
1 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Kommentar
Ikke snøfokk i dag.
Tester
Test
ECTN 11@11cm
Kommentar
Mer forplantning i tykkere fokksnø
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1100 meter.
Kommentar
Ectn11@11cm , på glatt skare. F hardt oppå under fokksnø. 4F løst lag under skaren også.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Fokksnøen som vestavinden la fra seg på onsdag 01.04 har tydeligvis ikke stabilisert seg spesielt godt. Flere små til middels skred er observert de siste to dagene i østheng. Skredproblemet er trolig hovedsaklig glatt skare med fokksnø oppå, men jeg tror det kan være noe rim oppå skaren enkelte plasser, men har ikke funnet det enda. Har ikke kommet meg opp i utløsingsområdene enda, men opplevde at det sprakk opp litt oppå skaren. Andre forteller om større sprekkdannelse lenger opp med liten belastning, så det tyder på det er noe oppå skaren enkelte plasser. Men fant løssnø oppå skaren og dette i kombinasjon med fastere fokksnø kan også være problemet.
Utvikling
tror ikke faregraden går ned, da det virker som om det vil ta tid før fokksnøen binder seg bedre til skaren.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Faregraden som er satt stemmer bra, men finvær gjør nok at folk kjører bratt og oppsøker den gode snøen i lehenga.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Sogn
Kommune
Lærdal
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1096 
+/- nøyaktighet
18 meter
Laster kart