8 Snø observasjoner ved (Salten/FAUSKE).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:
Skredhendelse
Punkter i kart
Start- og stopp punkt er ikke satt
Ca tid da skredet gikk
28.01.2015 14:00
Skredtype
Vått flakskred
Skredutløser
Ski eller skuter utløst
Høyde i utløsningsområde
600
Terrengtype i løsneområdet
Brattheng
Bruddhøyde
100,00 cm
Bruddbredde
80,00 m
Kommentar
Ble informert fra en som vært oppe ved bruddkanten etterpå som fortalte at bruddkanten var opptil 130 cm høy og mellom 70-100 m lang.
Ulykke / Hendelse
Aktivitet
Topptur
Skadeomfang
Nestenulykke
Observasjonstype
Snø
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-14,00 °C
Vindhastighet
7,0 m/s
Vindretning
Fra øst
Skydekke
80 %
Kommentar
Temperaturen har vært stabilt på minusgrader. Det har vært kraftig vind i området, og det merkes også på snøen over tregrensen.

Kommentar
Tatt mot sørøst
Snødekke
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Kraftig snøfokk
Kommentar
Under tregrensen har den våte snøen fryst på og dannet et skarelag. Under skarelaget er det litt fuktig, men allikevel lett snø. Skarelaget tynnes ut jo lengre opp i høyden en går. Fra ca 450 moh begynner snøen å bli vindpåvirket. Rygger og høyder er avblåste.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Vinden vil legge snø i leområder, så skredproblemet vil være begrenset til slike områder.
Utvikling
Det ser ut å bli kallt fremover, og vinden vil avta litt. Snøen vil sannsynligvis stabiliseres.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Kan ikke uttale meg om faregraden lengre sør i regionen, men på Søndre Nattmålstuva er skredfaregraden vurdert å være 2. Skredproblemet er vurdert å begrense seg til leområder, renner, gryter osv.
Bilder
Bilder av Observert skredaktivitet(2011)

Kommentar
Bruddkanten tatt fra parkering.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Salten
Kommune
FAUSKE
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
617 
Laster kart