7 Snø observasjoner ved (Lyngen/Lyngen).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredhendelse
Punkter i kart
Start- og stopp punkt er ikke satt
Ca tid da skredet gikk
29.01.2015 10:26
Skredtype
Tørt flakskred
Størrelse
2 - Middels
Skredutløser
Ski eller skuter utløst
Høyde i utløsningsområde
400
Terrengtype i løsneområdet
Leområder
Bruddhøyde
100,00 cm
Bruddbredde
70,00 m
Kommentar
Lite kort brattheng under 10m høyde

Fotograf
Aadne
Copyright
Aadne
Himmelretning
N
Kommentar
Skiløperutløst flakskred, bruddkant fra 20 cm til 200 cm. Stor variasjon i mektighet i innblåste leheng
Fotograf
Aadne
Copyright
Aadne
Himmelretning
N
Kommentar
Skiløperutløst flakskred
Ulykke / Hendelse
Skadeomfang
Påvirket ingenting
Observasjonstype
Snø
Snødekke
Total snødybde
60 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Moderat snøfokk
Kommentar
Snøprofiler levert i går og i dage er sammenfallende og representative for situasjonen. Sterk vind i kastene, relativt lite snø som kan flytte på seg, se snødekkevurdering fra i går.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 300 meter.
Kommentar
I innblåste leheng er det mulig å løse ut skred ved liten tilleggsbelastning -der fokksnøen er tynn over det svake kantkornlaget over skaren som ble dannet ca nyttårsaften.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Vedvarende svakt lag av kantkorn i forbindelse med skarelag under gammel fokksnø utgjør hovedskredproblemet, særlig mot nord, Vest til Øst. Der snødekket er tynt over det svake laget er faren for utløsning av skred størst. Ujevn snøfordeling gjør at mektigheten av den gamle fokksnøen varierer mye.
Utvikling
Vedvarende, forverres ved mildere vær eller økt nedbør.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
Lyngen
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
507 
+/- nøyaktighet
30 meter
Laster kart