7 Snø observasjoner ved Buren (Tromsø/Tromsø).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Rimkrystaller
Nedsnødd lag med overflaterim i flere leoppsamlinger.
Skredhendelse
Punkter i kart
Start punkt Skredet startet her Stopp punkt Skredet stoppet her
Ca tid da skredet gikk
27.01.2015 20:10
Skredtype
Tørt flakskred
Størrelse
2 - Middels
Skredutløser
Ski eller skuter utløst
Eksposisjon
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Høyde i utløsningsområde
500
Terrengtype i løsneområdet
Nær rygg
Høyde i stoppområde
430
Svaktlag
Kantkornet snø over skarelag
Bruddhøyde
30,00 cm
Bruddbredde
20,00 m
Kommentar
Løsnet i overgang fra tynt til tykt dekke fra rygg og ut i heng. Skjøt ut fra skiene og tok med seg hele det innblåste flaket 60-70 høydemeter nedover. Gikk direkte på isskarelag etter nyttårsregnet. Svakt lag et 2-3 cm lag med kantkorn oppå dette skarelaget. Bruddkant opptil 30cm, bredde 20m

Fotograf
Magnus Haugen
Copyright
MH
Himmelretning
Ø
Kommentar
Bruddkant og skredbane sett nedenfra. Steppet ned i underliggende skarelag et par steder, men bare noen cm dypere.
Fotograf
Magnus Haugen
Copyright
MH
Himmelretning
Ø
Kommentar
Bruddkant. votten stikker inn i et 2-3 cm tykt lag med kantkorn direkte oppå isskarelag. Isen mye glattere enn det ser ut som. Var vanskelig å bli stående for å få sett på bruddkanten.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket overflaterim
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Stor tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 300 meter.
Kommentar
Nedsnødd lag med overflaterim funnet flere steder i leformasjoner. Rimet har små krystaller og er vanskelig å se, men bryter med q1-q2 brudd. Krever endel belastning for å slippe. Tynne flak over de stedene vi fant det.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Liten tilleggsbelastning
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
Utsatt høyde topp
Høyde: 300 meter.
Kommentar
Se egen post om utløst skred. Denne kom overraksende på meg. Har ikke sett dette laget andre steder. Utløst på tur oppover med ski på beina i overgangen fra tynt til tykkere innblåst snø.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
De fleste steder virker snøen skuddsikker med mye skare og hardt føre. Svært varierende snødekke i regionen. Markant mye midre snø nord for Ersfjorden enn på Kattfjordeidet f.eks. Milvær i dag har ført til at snøen var våt opp til ca 300 moh Funnet nedsnødd overflaterim flere steder i hele østlig sektor. Ikke fått noe til å sprekke opp eller skli ut på dette tross ganske aggressiv hopping og tramping i testheng. bryter dog forholdsvis lett i hand-pits. Ligger høyt i snøpakken, under siste snøen. Funnet lag med kantkornet snø oppå isskaren fra nyttårsregnet. Løst ut skred på dette som tok med seg hele tilgjengelige flaket. De innblåste områdene er små og svært avgrenset mellom steinrabber, rygger og skarefelt. Konsekvensen av å bli tatt med et skred kan allikevel bli stygg pga mye stein og is i terrenget. Er med andre ord flere skredproblemer i forbindelse med innblåste heng her. Innblåste ansamlingene er mange og små. vær spesielt varsom i overgangene mellom skare/stein/is og innblåst snø.
Utvikling
Skredproblemene er vedvarende svake lag. Lite snø tilgjengelig for transport. Ved mer nedbør vil innblåste områder kunne belaste disse lagene ytterligere.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Litt usikker på faregrad i dag. På tross av å ha løst ut noe jeg ikke hadde forutsett mener jeg faregrad 2 er mest representativt. Det vi løste ut kom plutselig og tok oss på senga. Ingenting annet jeg har sett noe sted skulle tilsi mer enn 2 for øyeblikket.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Buren
Beskrivelse
Nord-øst vendt helling på vei opp mot Buren
Varslingsregion
Tromsø
Kommune
Tromsø
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
323 
+/- nøyaktighet
100 meter
Laster kart