6 Snø observasjoner ved (Romsdal/GJEMNES).
Observert av
ThomasN
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
13. januar 2021 kl. 15:04
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ingen observasjoner av drønn og skytende sprekker her (vi gikk dog ikke først)
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-7,00 °C
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
0 %
Kommentar
Lite vind, men nok til å dekke over 2-3 timers gamle spor

Copyright
ThomasN
Snødekke
Nysnø siste døgn
20 cm
Grense lagdelt snø
600 moh
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Vindpakket myk over skogen. Varierende dybde fra 10-30cm over gammelt skarelag. 5-10cm kant under skarelag. Ingen tester gir utslag på snødekke under bærende skarelag. Tester gir utslag kun på lagdeling i fokksnøen (fra 5-20cm)

Copyright
ThomasN
Kommentar
Vindpakket myk
Copyright
ThomasN
Kommentar
Skarelag
Tester
Test
LBT @10cm Q2
Kommentar
Lite spenninger og utbredelse/spredningsevne på lagdeling i fokksnøen
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Kommentar
Tykkelsen på kantkorn de steder jeg gravde var over 5cm. Gir god elastisitet og styrke ift. enkeltbelastning. Skarelag på 2-3cm virker å ha god bæreevne selv med mye pålagring av nysnø. Stort sett 30-50cm snø over skarelag .Gjør det vanskelig å påvirke kantkornalg lengre nede i snødekket.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Vanskelig for skiløper og påvirke kantkornlag. Lagdeling i fokksnøen større problem.
Utvikling
Stabile temperaturer og lite vind gjør at fokksnøen stabiliserer seg. Synkende faregrad. Kaldt og klart gjør at kantkorn vokser - >Tykkere kantkornlag kan virke stabilisere (?)
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Riktig for regionen, men ville lagt til fokksnø som skredproblem.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Romsdal
Kommune
GJEMNES
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
906 
+/- nøyaktighet
4 meter
Laster kart