3 Snø observasjoner ved (Nord-Troms/Gáivuotna).
Observert av
jan arild@obskorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
22. november 2020 kl. 11:45
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
22.11.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Snødekke
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
450 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Pålagret fokksnø av ulik hardhet i leformasjoner etter gårdagens kraftig vind fra Sør. Lite løssnø tilgjengelig fior vindtransport.Stedvis gammelt snødekke bestående av hard smelteomvandlet snø. Også mye avblåste partier. Fokksnøflak virker å stabilisert seg godt til underliggende lag av gammel skare. Under tregrense 15-20 cm snø uten såle. Stedvis Fokksnøflak men 5-6 cm løssnø i leformasjoner

Copyright
jan arild@obskorps
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Gáivuotna / Nord-Troms
Varslingsregion
Nord-Troms
Kommune
Gáivuotna
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1081 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart