2 Snø observasjoner ved (Lyngen/Tromsø).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet
Dato
21.10.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Snødekke
Grense lagdelt snø
700 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snødekkehardhet
Overflatekantkorn
Kommentar
Fra ca 600 til 1000 høydemeter er det vindpakket snø i overflaten. Vinden har tatt mere jo høyere opp du kommer. Fra ca 1000 høydemeter er det godt utviklet og utbredt overflate rim

Copyright
Finn@obskorps
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Tromsø / Lyngen
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
Tromsø
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1041 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart