Is observasjon ved Fantesteinsvatnet 1410 moh (Oppland/Lom).
Observert av
Siggen@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset erfaren observatør.)
Tidspunkt observert
16. oktober 2020 kl. 09:17
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Isdekningsgrad
Isdekning
Delvis islagt på målestedet
Isdekningsgrad før observasjon
Isfritt, nå første is ved land
Kommentar
Noen åpne området finnes , men stort sett islagt. Tipper sånn ca 80% is og resten isfritt. Ikke målt istykkelse men trolig svært tynn.

Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Noen åpne områder men mye is også på vannet
Copyright
Siggen@obskorps
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Fantesteinsvatnet 1410 moh
Beskrivelse
Lom / Oppland
Varslingsregion
Oppland
Kommune
Lom
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
1411 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart