3 Vann observasjoner ved (SAUDAVASSDRAGET/SAUDA).
Observert av
Tommy@NVE
Kompetanse
***** (Fagperson fra NVE eller lignende, som kan vise til flere relevante observasjoner med regObs-skjema.)
Tidspunkt observert
18. juli 2020 kl. 19:13
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skade

Skade 1

Type
Ingen skade observert
Kommentar
Vannstand
Situasjon
Vannstand er stigende
Vann på avveie
Nei
Registrert
Vannet der det er nå
Måling
Vannstandmåling med ukjent
Notater
Tekst
Nedbørsmengde tatt i betraktning så er det veldig godt med vatn i vassdrag som drenerer fjella inni her. Det ligger fortsatt mye snø i høyfjellet, og det må tas hensyn til ved betydelig mer nedbør enn de siste par dager.

Copyright
Tommy@NVE
Kommentar
Stor vannføring i Slettedalselva.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Sauda / Saudavassdraget/Saudafjorden og Sandsfjorden nord
Varslingsregion
SAUDAVASSDRAGET
Kommune
SAUDA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
498 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart