6 Snø observasjoner ved (Lyngen/Lyngen).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Rask temperaturstigning
Område: Fylket/varslingsregion
Ferske skred
Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Ny aktivitet på våte lössnöskred. Et stort flakskred observert på Nordmanviktind I Kåfjord
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Antatt tidsrom
0-6
Antall skred
Flere (6-10)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1200 meter.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
18,00 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
10 %
Snødekke
Total snødybde
150 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
500 moh
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Skredproblem

Våte flakskred

Type svakt lag
Opphopning av vann i/over lag i snødekket
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1400 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Stor smelting under dagen. Ny aktivitet på løssnø skred i høyden også i nord vendte heng. Noen få plasser med semre drenering kan få ophooing av vann som gir våte flakskred av middels-stor størrelse.
Utvikling
Er par dager med litt kallere. Vann transporten gjennom snødekket vil fortsatt skje.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Veldig godt beskrevet.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Lyngen
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
Lyngen
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
878 
+/- nøyaktighet
12 meter
Laster kart