10 Snø observasjoner ved (Vest-Telemark/Vinje).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Mye vann i snøen
Område: Generelt på fjellet
Skredaktivitet
Dato
12.06.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Kun rast ut veldig lite snø som blir til snøballer i de bratteste hengene
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
13,00 °C
Vindhastighet
6,0 m/s
Vindretning
Fra øst
Skydekke
20 %
Kommentar
Sommeren har kommet til Rauland

Copyright
Bård Henning@obskorps
Snødekke
Snøgrense
1000 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Annet
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1100 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det er lite snø igjen i dette området. Mer snø vest i regionen
Utvikling
Snøsmelting vil gå fort nå, kun snø i enkelte heng og renner i terrenget
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
I område Rauland er det for lite snø til at faregrad vil øke nå

Copyright
Bård Henning@obskorps
Kommentar
Bildet er tatt av vest side i Vådalen
Snøprofil

Lagdeling
5 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI01020304050Depth [cm]Temperature [°C]h2.5Wh2M-WiWh2.5Wh2WGNDCreated with niViz on 2020-11-25T05:41:41


Notater
Tekst
Kun enkelte få heng hvor det fortsatt er mulig å ta seg ned på ski

Copyright
Bård Henning@obskorps
Kommentar
Bildet er tatt mot sør ned mot Totak
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Vest-Telemark
Kommune
Vinje
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
959 
+/- nøyaktighet
4 meter
Laster kart