6 Snø observasjoner ved (Sør-Troms/Lavangen).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
03.06.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Det var flere våtsnøskred å se i forskjellige fjellsider og i alle himmelretninger på turen og også på kjøreturen i dag, men ingen som fremstår som ferske.
Snødekke
Kommentar
Snødekket fremstår som i stor grad omvandlet til grovkornet snø helt til topps i dag. Det kom noe snø i går over ca. 1000moh+ (opptil ca. 2cm) og det er skare over den samme høyden som er bærende over ca. 1300moh. Se ellers øvrige observasjoner gjort på turen i dag.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
På turen i dag ble det ikke observert nylige skred og på gravestedet på ca. 1300moh på Melkefjellet oppleves snøen som i stor grad smelteomvandlet med liten lagdeling i. Ubunden snø kan løsne i alle himmelretninger og når sola kom fram i dag, er det tydelig hvor mye og hvor raskt den påvirker snøen. Det er observert både i denne og naboregioner, større naturlig utløste flakskred som skyldes opphopning av vann. Samlet vurderes det til generelt stabile forhold og moderat skredfare.
Utvikling
Værutvikling tilsier vedvarende skredproblematikk og FG.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Notater
Tekst
Se øvrige observasjoner på vær og snødekke etc. gjort på turen i dag.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Lavangen / Sør-Troms
Varslingsregion
Sør-Troms
Kommune
Lavangen
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1363 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart