10 Snø observasjoner ved (Lyngen/Tromsø).
Observert av
martin@svv
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
3. juni 2020 kl. 10:49
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Annet faretegn (spesifiser)
Område: På dette stedet. Beskrivelse: Oppdemming av vann på flate, se bilde.

Copyright
martin@svv
Kommentar
Oppdeming av vann på flate midt i bildet.
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
01.06.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Flere (6-10)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Mange bratte heng
Kommentar
Usikkert ridspunkt. Trolig ikke dagsferske.

Copyright
martin@svv
Kommentar
Flere små til middels store skred i bakgrunnen.
Copyright
martin@svv
Kommentar
Nordvendt side 500 - 1000 moh.
Værobservasjon
Temperatur
2,00 °C
Vindhastighet
3,0 m/s
Kommentar
1 gr på toppen 900 moh og veldig lette snøbyger.
Snødekke
Nysnø siste døgn
1 cm
Grense lagdelt snø
700 moh
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Ski på fra 250 moh i SV side. Snøgrense lavere i nordside. Ankeldyp løssnø (uten ski) hele vegen opp til 900 moh. 1 cm våt nysnø i toppen fra 700 moh.

Copyright
martin@svv
Kommentar
Skavler har seget sammen, brukket eller smelter ned på denne toppen. Utelukker likevel ikke fortsatt potensiale for skavelbrudd stedvis.
Copyright
martin@svv
Kommentar
Ankeldyp våt løssnø.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.
Kommentar
Kun ankeldyp løsnø her. Overskyet og lite innstråling, og ikke så varmt gjør at str. er begrenset og at jeg ikke forventer naturlig utløst i særlig grad. I lange bratte, kanaliserte skredløp kan skred muligens bli større.

Våte flakskred

Type svakt lag
Opphopning av vann i/over lag i snødekket
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Få drivende faktorer idag: minimal svekkelse. Dreneringsprossene er likevel uforutsigbar og skred kan ikke utelukkes, men anser det som mindre med naturlige utløste skred idag.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Oppleves som generelt stabile forhold idag. Små løssnøskred er mulig å trigge som skiløper pga litt våt løssnø i overflaten (ankeldyp). Lange, bratte, kanaliserte skredløp kan kanskje få større skred. Forventer ikke naturlig utløste løssnøskred pga overskyet vær, relativt lave temperaturer og lite svekkelse. Første gjennombløting har iallefall vært opp til 750 moh i nordside og snødekket er her isotermt (basert på snøprofil). Høyere opp er det relativ kjølig (2 gr på 900 moh) og lite drivende prosesser for våte flakskred idag. Dreneringsprossene i snødekket kan være forsinket og uforutsigbar, men regner det som minimal svekkelse enn sålenge det er overskyet og kjølig i høyden: derfor tenker jeg at naturlig utløste skred er mindre sannsynlig. Mange sider og skavler har i tillegg allerede rast ut. Tar forbehold om at stedvis perioder med sol kan gjøre at situasjonen er en annen.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Kommentar
God tekst! Selv om mange sider nok vil oppleves som stabile idag. Basert på skredaktiviteten i helga og fravær av nattefrost er valgt fg forståelig.
Snøprofil

Lagdeling
10 observert
Temperatur
8 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI050100150200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]h2Mih2Mh3Mih2MN3WN3WN3Wd1M(1) Innslag av tynne islag.(1)GNDCreated with niViz on 2020-10-21T04:57:13

Kommentar
Isotermt NV-vendt 750 moh, men med innslag av islag.


Copyright
martin@svv
Kommentar
Isotermt til bakken, ca. 2 m, NV-vendt 750 moh.
Notater
Tekst
Har ikke vært på ski på 2 uker og har noe begrenset oversikt.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Tromsø / Lyngen
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
Tromsø
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
772 
+/- nøyaktighet
21 meter
Laster kart