9 Snø observasjoner ved (Salten/FAUSKE).
Observert av
kjus@nortind
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
2. juni 2020 kl. 11:00
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ikke gitt
Ingen entydige faretegn i observert område. Fortsatt glidesprekker i ulike eksposisjoner der snø ligger på bratte sva eller i bratt terreng med gressundelag. Snøen virker konsolidert generelt og faretegnene knytter seg til glidesprekker og skavlbrudd. Skred fra helga observeres. Ingen dagsferske.

Fotograf
Torgeir Kjus
Kommentar
Bildet viser sø flankene på Eitråskardtinden. Helt under toppen er det bruddkant etter et flakskred med skredmassene fordelt nedover flanken. Lenger ned er det glidesprekkker med utglidde flak. Samme sees i venstre kant av bildet.
Skredaktivitet

Glideskred

Antatt tidsrom
0-6
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Det er glideskred i flere eksposisjoner. Mange av disse er ikke helt ferske, men flere glidesprekker har åpnet seg mer de siste dagene og muligheten for glideskred er åpenbar. Det er stor vannføring i elver/bekker og snøsmeltingen er merkbar.

Fotograf
Torgeir Kjus
Kommentar
Bilde av østflankene på Kvalhornet. Store glidesprekker og utglidning av flak. Noe av dette er noen dager gammelt, men sprekkene har åpnet seg mer.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
9,50 °C
Vindhastighet
4,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
70 %
Kommentar
Overskyet, men med glimt av sol. Relativt stille i fjellet og stor vannføring i elver/bekker.

Fotograf
Anders Dahle
Kommentar
Vær stemning på tur mot Nordre Nattmålstuva
Snødekke
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøfuktighet
Våt
Kommentar
Snøen bærer overraskende bra fra vei til topps. Innsynk er ca 5-10 cm uten ski. Nydelig skikjøring fra 750 moh til bil. Litt sug fra ca 300 moh, men helt ubetydelig. Fortsatt masse snø i terrenget. 300 cm der jeg grov snøprofil (i SØ helling på 570 moh på tur mot Nordre Nattmålstuva). Det begynner likevel å våres i fjellet med flere store områder med barflekker. Enkelte steder (gjerne i søkk og på flater) kan de øverste 5-10 cm med snø være våt+.

Fotograf
Torgeir Kjus
Kommentar
Bilde mot øst. Voksende partier med barflekker.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
I observert område vurderes skredfaren til fg 2. Snøen er kompakt og har drenert fuktighet godt gjennom hele snøpakken. Øverste 10 cm er våt og vil lett kunne gli ut i bratt terreng, men generelt er forholdene stabile.
Utvikling
Mye av skavlene i observert område har krympet og begynner å representere mindre potent fare. Glidesprekker og glideskred er fortsatt en fare.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
9 observert
Temperatur
13 observert


Created with niViz on 2020-09-20T11:13:52FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI120100806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]hM-WOhhM-WOhhWihWhW-VFotograf
Anders Dahle
Kommentar
Halvveis ned i snødekket.
Copyright
kjus@nortind
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Fauske / Salten
Varslingsregion
Salten
Kommune
FAUSKE
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
565 
+/- nøyaktighet
24 meter
Laster kart