3 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/Lom).
Observert av
Albert
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
31. mai 2020 kl. 16:24
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Mye vann i snøen
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: En bør unngå langvarig opphold i naturlige dreneringskanaler mtp sørpeskred og brååpning av elvestrekninger. OBS! ved teltplassering!
Skredproblem

Våte flakskred

Type svakt lag
Opphopning av vann i/over lag i snødekket
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon

Copyright
Albert
Kommentar
Våte laussnøskred ved Storebjørn.
Copyright
Albert
Kommentar
Vått flakskred ved Storbrean
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Ikke nattefrost og sterk solinnstråling gir fuktig til våt snø langt nedover i snødekket. Ilikevel var det brytende skare i enkelte nordvendte heng på formiddagen. Sett både våte flakskred og laussnøskred, og en skredhendelse med det som så ut som et fjernutløst vått flakskred med bruddkant ca 50 m lang og max 65 cm høg. Svakt lag i det skredet var et gjennomfuktet lag av store kantkorn og cluster av smelteomvandlet snø, F fast og bratteste parti var 37 grader, S-vendt. På Storbrean var det 190-340+ cm snø, med ca 3 -6 cm innsynk med ski i fuktig snø. Flere is-/skarelag ned gjennom mot botn. Breelvene åpner seg og økte i vassføring utover dagen. Noe vanndemme i forsenkninger.
Utvikling
Mer av det samme, gjennomfukting av snødekket og skredaktivitet.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Lom / Jotunheimen
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
Lom
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1714 
+/- nøyaktighet
5005 meter
Laster kart