10 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/Lom).
Observert av
Ragnar
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
30. mai 2020 kl. 12:00
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Annet faretegn (spesifiser)
Har sett mange skavler løsne i nordvendte sider. (Skavler i sør ser ut til å ha smeltet ned eller brukket).
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
30.05.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Noen få løssnøskred av solen.
Værobservasjon

Copyright
Ragnar
Kommentar
Sykt bra vær.
Snødekke

Copyright
Ragnar
Kommentar
Stor forskjell på snødekke i sør og nordsider. Merk også at i nordsider i høyden er det kantkorn som blir aktivt når det fuktes.
Tester
Test
LBT @3cm Q1
Kommentar
Glatt brudd på liten krystall. Trolig er det overgangen mellom «gammel» snø og nysnøen som kom for litt tid siden.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Test
LBT @21cm Q1
Kommentar
Kom ved isolering av blokk.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Våte flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1500 meter.
Kommentar
Det svake laget ga ikke noe faretegn fra seg. Ingen drønn, ingenting som glei ut med skia. Ingen skredaktivitet. De blir nok mer aktive når det blir varmere. Men i natt tror jeg at skyfri himmel ga tilfrysnign tross plussgrader i høyden.

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Solen tar godt og i løpet av dagen blir snøen elendig.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Snøen oppleves som stabil. Særlig før 12-13tia. Jeg tror ikke det er utbredt med middelstore skred men det er mer vanlig med mindre skredene og skavelbrudd. Når det blir varmere er det fukting av snøen i nordsider i høyden som blir viktig å passe på. Men det har ikke virker som et problem i dag.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Kommentar
For området jeg har vært i er varslet skredstørelse for stor tenker jeg. Tilfeller av str 3 skred vil ha svært liten utbredelse.
Snøprofil

Lagdeling
5 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI50403020100Depth [cm]Temperature [°C]dDOhDdDOhDhMCreated with niViz on 2020-08-06T02:21:44

Kommentar
Fortsatt tørt i nordsider og høyt. Flere lag som kan bli aktive når snødekket fuktes. Profil gravd kl 1030


Copyright
Ragnar
Kommentar
Fant fordetmeste tørr snø. Blokkene kom lett når jeg banket lett.
Copyright
Ragnar
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Lom / Jotunheimen
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
Lom
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1928 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart