9 Snø observasjoner ved (Svartisen/RANA).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Mye vann i snøen
Område: Generelt på fjellet
Ferske skred
Område: På dette stedet. Beskrivelse: Hører bare at det er aktivitet ettersom det er null sikt
Skredaktivitet
Dato
30.05.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Utbredelse
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Kommentar
Null sikt over 750moh, ingen fersk skredaktivitet observert under denne høyde. Hører lyd av skredaktivitet , men ser ikke
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
6,00 °C
Skydekke
100 %
Kommentar
Tett tåke, ingen nedbør og vindstille

Copyright
Gøran@ObsKorps
Copyright
Gøran@ObsKorps
Copyright
Gøran@ObsKorps
Snødekke
Grense lagdelt snø
400 moh
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Øverste 40-50 cm av snøpakken virker å være våt til veldig våt opp til 950-1000moh (dagens høyde) utover dagen med økende solinnstråling, så hører jeg at skredaktivitet øker på i sørvendt terreng(fortsatt tåke) så uten tåke tenker jeg at mye kunnet løsnet i dag ettersom bindinger ville blitt svekket
Utvikling
Skredfare vil øke i takt med været, stigende temperatur og økende solinnstråling vil gjøra at vi vil få opphoping av vann og bindinger vil svekkes. Naturlig utløste våte skred vil kunne forventes.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Fg og skredproblem stemmer veldig bra
Snøprofil

Lagdeling
6 observert
Temperatur
11 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI050100150200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]Ohh(d)W-VOhh(d)M-WhWhW-VGNDCreated with niViz on 2020-11-25T05:52:18Copyright
Gøran@ObsKorps
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Rana / Svartisen
Varslingsregion
Svartisen
Kommune
RANA
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
919 
+/- nøyaktighet
6 meter
Laster kart