2 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/Luster).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
29.05.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ett (1)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1700 meter.
Kommentar
Mener jeg ikke så dette i går.

Copyright
Siggen@obskorps
Snødekke

Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Stor utstråling gjør at snødekke fryses raskt til i overflaten når det kommer i skyggen.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Luster / Jotunheimen
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
Luster
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1390 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart