10 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/Vang).
Observert av
Leif@ObsKorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
29. mai 2020 kl. 09:31
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Mye vann i snøen
Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Snødekket er allerede ganske mettet med vann og nå skal det bli varmere og kraftig snøsmelting ventes. Trolig fordamper mye også..
Skredaktivitet

Skavl

Dato
29.05.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 2000 meter.
Kommentar
Isikkerhet rundt løsnetidspunkt på skredene. Kan ha vært i går. Ser ganske ferskt ut.

Copyright
Leif@ObsKorps
Kommentar
Skavelknekk drar med seg våt løssnø under.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
4,00 °C
Vindhastighet
1,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
0 %
Kommentar
Oppklarende vær i natt. Har vært mildt og varmegrader siste tiden, men trolig noen kuldegrader i fjellet i natt.

Copyright
Leif@ObsKorps
Kommentar
Peker sø.
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
900 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Meget våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Snødekket er gjennombløtt og består av smelteformer opp til observert høyde 1450m og trolig en del høyere.. noe opphopning av vann over skarelag. Beger i bunn er blitt vått men betydelig løsere enn snølagene over. Mest snø i østlige helninger fremdeles. Store skavler som nå er begynt å falle ned.

Copyright
Leif@ObsKorps
Kommentar
Mot nordøst, Målnes ved Tyin. Mindre snø i itgangspunktet i sørvestvendt, og nå mer smelting. Tynt, tynt islag oppå vått snødekke flere plasser østvendt (synes ikke på bildet).
Tester
Test
LBT @43cm Q3
Kommentar
Ved dæljing under islag.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1500 meter.
Kommentar
Ikke observert høyere. Skredproblemet er trolig tilstede høyere også. Skavelbrekk er nå hovedtriggeren ser det ut til.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Opptil 1500m er snødekket homogent bestående av våt, smelteomdannet snø. Mange og tildels store skavler mot øst har nå begynt å ramle ned noe som fører til våte løssnøskred under. Skredfaren øker utover dagen når snødekket blir våtere, men det skal bratte heng til for å sette i gang våte løssnøskred. Ingen antydning til vannopphopninger som kan føre til sørpeskred enda, men dette kan kanskje forverres utover dagen/ helga. Vurderer fg til 1 under 1500m i dette området. Er trolig høyere lenger opp..
Utvikling
Vedvarende varme vil øke faren for våte løssnøskred og skavelknekk fremover.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Stemmer bra det. Får ikke vurdert over 1500 her, og hovedproblemene er nok høyere som varselet sier.
Snøprofil

Lagdeling
8 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI020406080100120140Depth [cm]Temperature [°C]h4ViWh2WiVhSh1.5Vh2Vh2.5VGNDCreated with niViz on 2020-08-06T02:54:57Copyright
Leif@ObsKorps
Kommentar
Snøprofil og Q3 bryddflate @43 under islag. Noe opphopning av vann over dette islaget, men ingen brudd der altså.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Vang / Jotunheimen
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
Vang
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1398 
+/- nøyaktighet
16 meter
Laster kart