5 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/Vang).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske skred
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye småtteri som går når sola tar
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
4,50 °C
Vindhastighet
1,0 m/s
Vindretning
Fra øst
Skydekke
0 %
Kommentar
Flott varmt vårvær. Klarvær og lav temp på natta. Svært varmt så fort sola kommer.

Copyright
Even@obskorps
Kommentar
Torfinnstindane, Falketind, Bygdin
Copyright
Even@obskorps
Kommentar
Bitihorn
Snødekke
Total snødybde
120 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
2000 moh
Snøgrense
600 moh
Grense lagdelt snø
1200 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Stort sett et smeltepåvirka dekke. Snøfordelinga som ellers i vinter, øst har mest. Smeltet mye siste ukene, rygger og rabber begynner å bli bare. Elver, bekker og vann begynner å åpne seg her og der. I nordvendt terreng fant jeg inntakte skarelag på 1350moh. Ellers smelteformer i dekket. Høyere til fjells vil det nok fremstå tydeligere.

Copyright
Even@obskorps
Kommentar
Bitihorn
Copyright
Even@obskorps
Kommentar
Synshorn
Copyright
Even@obskorps
Kommentar
Nordre Kalveholotind, midtre kalvehøhde og Rasletind
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon

Våte flakskred

Type svakt lag
Opphopning av vann i/over lag i snødekket
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Turen i dag oppleves som stabil. I denne høyden er det solinnstårling og temp som styrer skredfaren. Stort sett homogent smelteomvandla snødekke, men fant inntakte skarelag i nordvendt heng på 1350. Klarvær gir utstråling og et bærende snødekke om man kommer seg opp på morran. Antar at lagdeling i skjerma nordvendt terreng blir mer tydelig i høyden, samt at lommer med finkorna snø kan gi våte flakskred ved solinnstråling/varme.
Utvikling
Varmt vær vil gi ansamling av vann i snødekke som drenerer dårlig. Nordvendt terreng er mest utsatt. Naturlig utløste skred kan forventes vil jeg anta. I terreng med førefall vil våte løssnøskred være faren. Skavler vil få økt sig og vil antagelig kunne brekke av.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Enig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Vang / Jotunheimen
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
Vang
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1379 
+/- nøyaktighet
12 meter
Laster kart