10 Snø observasjoner ved (Ofoten/Narvik).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det har kommet nysnø i høyden (over ca. 700moh) som blir transportert med vinden fra vest. På observasjonsturen er det observert relativt beskjedne mengder nysø, maks ca 5-6cm, men det er godt mulig at det ligger mer snø i høyereliggende fjell (turen i dag gikk opp til ca. 1100moh).

Copyright
Marius@obskorps
Kommentar
Nysnø, opptil ca. 5-6cm. Bildet er tatt på nordsiden av Fagernesfjellet på ca. 850moh.
Skredaktivitet
Dato
28.05.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Regn
Temperatur
-1,50 °C
Vindhastighet
10,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
100 %
Kommentar
Lavt skydekke, ned til ca. 700moh. En del vind i høyden fra sør-sørvest. Litt nedbør, som regn i lavlandet og sludd over ca. 700moh.
Snødekke
Nysnø siste døgn
5 cm
Nysnøgrense
700 moh
Grense lagdelt snø
800 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Våt, grovkornet snø gjennom hele snødekket opptil i alle fall 600moh. Over 700moh var det kommet nysnø, men ikke mye (maks ca. 5-6cm) og den er fuktig til våt og binder godt gammel snøovetflate. Det har blåst en del fra sør-sørvest og i disse himmelretningene er det lite nysnø og snøovetflsten over ca. 900moh består av bærende skare i all hovedsak i disse himmelreningene. I nord og øst er det altså noe nysnø ned til ca. 700moh, men turen i dag gikk ikke høyere enn 1100moh, og det er mulig at det er mer og tørrere snø i høyereliggende fjell og fjellområder som kan bli mer påvirket av vinden og gi fokksnøproblematikk.

Copyright
Marius@obskorps
Kommentar
Litt nysnø over våt, grovkornet snø. Det har begynt å smelte godt i lavlandet og under ca. 200moh er det ikke sammenhengende snø lenger flere steder, men fortsatt mye snø i fjellet.
Copyright
Marius@obskorps
Kommentar
Bærende skare med litt fuktig nysnø over. Bildet tatt på ca. 980moh i nordvendt side.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 800 meter.

Våte flakskred

Type svakt lag
Vann ved bakken/smelting fra bakken
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1000 meter.
Nedre høyde: 100 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
Ukjent
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1100 meter.
Kommentar
Det er noe usikkerhet knyttet til dette, da det baserer seg noe på en ikke direkte observert situasjon og er avhengig av at det har snødd mer i høyden i dag/siste døgn enn observert ved selvsyn i dag.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Høyere temperaturer og nedbør har gitt problematikk rundt våte løssnøskred, ustabile skavler og glideskred. Siste døgns nedbør har kommet som snø fra ca. 700moh og opp med vind fra sør-sørvest. Observert i dag er at vinden har flyttet denne snøen over i leheng, men at det til mitt observerte toppunkt (ca. 1100moh) er snakk om relativt beskjedne snømengder som er fuktig til våt og som binder godt til gammel snøoverflate. Det er mulig at det har kommet mer og tørrere snø som har blitt mer påvirket (flyttet og flaket) i høyereliggende fjell og områder.
Utvikling
Mye nedbør (regn i lavlandet, snø i høyden) og fortsatt relativt kraftig vind fra sørvest neste døgn, gir økt fare for våte løssnøskred og glideskred, men også for flakskred (fokksnø) i de høyeste fjellområdene i regionen.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Snøprofil

Lagdeling
5 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI01020304050607080Depth [cm]Temperature [°C]z3.5M-Wh3WOhMh2.5WOhMGNDCreated with niViz on 2020-08-06T03:35:21

Kommentar
Tatt i sørvendt helning på ca. 1100moh.


Copyright
Marius@obskorps
Notater
Tekst
Dårlig sikt over 700moh gav redusert mulighet til vurderinger av nysnøfordeling etc. i større områder.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Narvik / Ofoten
Varslingsregion
Ofoten
Kommune
Narvik
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1120 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart