9 Snø observasjoner ved (Romsdal/RAUMA).
Observert av
Halvor@NVE
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
27. mai 2020 kl. 09:46
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
27.05.2020
Antatt tidsrom
0-23
Kommentar
Ingen ny skredaktivitet Observert fra siste døgn. Kaldere vær har virket stabiliserende på snødekket.
Værobservasjon
Kommentar
Litt nedbør, foreløpig ubetydelig fra sv. Vesentlig tettere vær mot Sunnmøre.

Copyright
Halvor@NVE
Kommentar
Lettskyet og litt regn.
Snødekke
Kommentar
Fortsatt våttsnødekke som gjelder. Under 800 moh løs, våt snøoverflate (storkornet) og høyere gradvis fastere etter litt kaldere vær. Lite lagdelinger under 800 moh.

Copyright
Halvor@NVE
Kommentar
Det Jar vært stor snøsmelting siste uken og det begynner å minke på snøen under skoggrensen. Spesielt der det er bratt. Her mot storhesten og oppgangen til blånebba. Masse snø i høyden.
Copyright
Halvor@NVE
Kommentar
Delvis bærende (eller bristende) fra 900 moh.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 800 meter.
Kommentar
I dag er det litt kaldere. Aktuelle skredproblem er våte løssnøskred i bratte lavere områder og glideskred.

Copyright
Halvor@NVE
Kommentar
Glideskred er fortsatt aktuelt der det ligger mye snø på glatt underlag. Her 900 moh nv. Høyden i dagens varsel stemmer bra for dette problemet.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Kaldere vær har virket stabiliserende. Det er fortsatt fare for glideskred og løssnøskred i lavere områder med liten tilleggsbelastning eller om sola får tak. I høyden er overflaten gjenfrosset og det må varme til for å gi fare for våte flakskred.
Utvikling
Varmere vær Utover dagen i morgen vil igjen gi økt fare får våte skred. Sannsynlig med døgnlinser variasjoner og timing er viktig. Enda varmer vær mot helga vil kunne ginytterligere økning mot fg 3 på ettermiddagen.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
God beskrivelse av situasjonen.
Snøprofil

Lagdeling
4 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI806040200Depth [cm]Temperature [°C]hMOhMh2VhMCreated with niViz on 2020-09-20T11:10:52Copyright
Halvor@NVE
Kommentar
Glir lett ut på våt mf over hardere gjenfrosset skare.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Rauma / Romsdal
Varslingsregion
Romsdal
Kommune
RAUMA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1067 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart