10 Snø observasjoner ved (Hallingdal/Hemsedal).
Observert av
Jørgen@obskorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
26. mai 2020 kl. 22:52
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Område: I denne fjellsiden
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
26.05.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Mange (10 eller mer)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1400 meter.
Kommentar
Kan ikke fastslå løsnetidspunkt, men flere har løsnet siden fredag. Flest str 1, noen str 2 og to skavlbrudd som har ført til str 2-3 skred.

Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Et annet skavlbrudd som har ført til vått flakskred under. Str 2,5
Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Skavlbrudd som har ført til str 2,5 skred ved eldrevatn. Store skavler i toppen av hele fjellsiden her.
Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
I denne også.
Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Flere I denne fjellsiden.
Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Østvendt, to str 1. Felles for de fleste skred er at løsner ved bart fjell/vegetasjon.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
2,50 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
100 %
Kommentar
Generelt varmt og ikke nattefrost høyt til fjells. 10 grader på 600 moh I kveld. Ikke nevneverdig sol I dag med noen lette regnbyger.

Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Nordover mot eldrevatn.
Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Østover. Viser også forskjellen i snømengde på sørvendt og ø-n vendt terreng.
Snødekke
Snøgrense
900 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Snøgrensa varierer innad i regionen. Mest snø og høyest snø grense lengst vest i regionen. Solvendt terreng og utsatt terreng har lite snø. Østvendte leområder og og over ca 1200 moh er det fremdeles godt med snø og vesentlig mer enn vanlig på denne tiden av året.

Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Nordvendt på 1500 moh.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1100 meter.
Kommentar
En skiløper kan løse ut middels store våte løssnøskred i bratt terreng. Spesielt utsatt er områder i forbindelse med bart fjell og vegetasjon. Når sola har direkte innstråling blir det ekstra ustabilt og da kan det enkelte steder løsne skred av seg selv.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Snødekket er isotermt og smelteomvandlet i ulik grad på 1500 moh. Jeg vurderer snødekket til å tåle fukt godt og det var ikke opphopning av vann der jeg gravde. Et kantkornlag under skare brøt i lbt ved veldig stor belastning, men det var fuktige kantkorn og bruddet var urent. Jeg vurderer til ikke å være et skredproblem. Skredfaren vil styres av døgn temp og sol og skiløpere kan løse ut våte skred I bratta. Homogenisering av snødekket er fremdeles i prosess, men jeg tror det vil gradvis sette seg fremfor at svake lag blir aktivert eller at det hoper seg opp vann.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Snøprofil

Lagdeling
7 observert
Temperatur
10 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI150100500Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]h(d)0.5Mh(e)2WOhWh1WOhWh1Wh2VCreated with niViz on 2020-08-06T03:51:16


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Hemsedal / Hallingdal
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
Hemsedal
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1503 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart