7 Snø observasjoner ved (Sør-Troms/Lavangen).
Observert av
jegu@NVE
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
26. mai 2020 kl. 12:10
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske skred
Mange våte løssnøskred i bratte heng
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
150 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Skare
Kommentar
Fra ca 1100 er overflata betydelig tørrere og hardere - i form av frossen solskare. Under dette nivået er snøoverflata fuktig - og ganske våt på 400-600 moh.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 600 meter.

Våte flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
har kun gravd i sø terreng, kan godt være dette finnes flere steder. Kantkorn under omdanning lengre opp i snødekket var ikke særlig potent, men skarelaget på toppen kan nok påvirke oppfattelsen av stabilitet. For denne turen er det iallefall et massivt kantkornlag et godt stykke neddi snødekket som sprellet mest, dette fant vi og i mars, men da lengre ned i fjellet (rundt ca 900 moh).
Skredfarevurdering
Skredvurdering
En lengre periode med solinnstråling og milde temperaturer har svekket bindingene i snøen opp til rundt 900-1000 moh, og våte skred må forventes. I høyden fins et kantkornlag i snødekket, men dette ligger de fleste steder dypt neddi snødekket og er foreløpig vanskelig å påvirke - særlig der det er bærende skare oppå.
Utvikling
Vind i kombinasjon med snø i høyden kan legge opp ferske fokksnøflak i leområder. Dersom sola titter fram vil det kunne gå våte skred under mildværsgrensa. Lengre uti uka ventes mer nedbør i form av regn, da vil det nok kunne gå en del våte skred.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Det var ikke høye temperaturer høyt til fjells, men dette stemmer nok bedre ute ved kysten.
Snøprofil

Lagdeling
8 observert


Created with niViz on 2020-11-25T06:05:25FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI806040200Depth [cm]Temperature [°C]he3.5DiC3z1Mh2hWOh2D(1) Onfanna fokksnø(2) Oppspist skare?(1)(2)

Kommentar
Gravde helt ned, men foretok ingen grundig undersøkelse av siste 20 cm da snøen bare bestod av betonghard smelteomdanna snø, samt 2 cm godt utvikla kantkorn i bunn. Øverste 5 cm var delvis frossen solskare og denne fungerer som et lokk over snøpakken. Var betydelig kaldere oppe i høyden, rundt -1 pga surt vinddrag.


Copyright
jegu@NVE
Kommentar
rasterplate viser tykt lag med kantkorn
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Lavangen / Sør-Troms
Varslingsregion
Sør-Troms
Kommune
Lavangen
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1407 
+/- nøyaktighet
16 meter
Laster kart