9 Snø observasjoner ved (Indre Sogn/Luster).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske skred
Se tidligere melding om to glideskred
Skredaktivitet

Våte flakskred

Dato
25.05.2020
Antatt tidsrom
12-18
Antall skred
Ett (1)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1100 meter.
Kommentar
Så et som gikk gått mange eldre fra den nordsiden. Løsna som et flak nærmest på bakken men ikke helt, så la det inn som vått flak og ikke glideskred. Løsner så drar det med seg våt snø videre nedover.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
3,50 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
20 %
Kommentar
Temperatur målt kl 18.30 på ca 1585moh. Gikk fra overskyet via lettskyet til klarvær. I løpet av dagen. Plussgrader til topps og ingen vind.

Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Været fra Hytta på Mannen ca 1585moh varmt i solveggen på hytta. Ingen vind.
Snødekke
Total snødybde
300 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
500 moh
Grense lagdelt snø
1100 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Snøgrense varier mellom 500-700moh. Lavest i nord høyest i syd, i bratt syd er det bart betydelig høyere opp. Snøoverflaten er våt ihverfall til 1560moh i alle himmelretninger. Trolig til topps. Ca 20cm våt i nordsider i høyfjellet , i solsider er det mer eller mindre smeltefomer mye av snødekke. Særlig ved tynt dekke. Snøen fryses raskt til når den kommer i skyggen, utstråling/tørr luft. Så snøen er ulik etter snødybde og himmelretning, samt brathett. Men snøoverflaten er lik, det er når du graver forskjellen er. Du finner finkornet snø i nordlig sektor over enn 1200-1300moh under den våte snø. Du må trolig høyt til fjells for å finne kantkorn. Gravde på tynt dekke , 105cm i nordlig , var så og si borte der - se profil. Ellers er det mye snø fortsatt men enkelte bare rabber finnes. Hvor snødekke var tynt i vinter. Bekker / elver er delvis åpne til rundt 1000moh, helt åpne i lavere høyder.

Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Fra 1050moh Vanndalen tatt østover
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Helgens nysnø med vind fra sørlig har klistra seg på døra på hytta
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Hytta på Mannen
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Mot Vest Jotunheimen fra Hytta på Mannen ca 1560moh
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Sigesprekk på rundt 1100moh
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Sø side på Geisdalsnosi
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Vanndalen fra ca 1050moh
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Store Geisdalen og Krundalen
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Vangsens nordside bilde tatt fra ca 1050moh jevnt med snø her.
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Et eldre skred i Vanndalen
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Nordside bilde er fra ca 800moh, bra med snø. Ser mye eldre våte skred og rundt trær har det smeltet snø.
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Solside ved Myrhyrna har smeltet mye snø nå.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 2400 meter.
Kommentar
Kan gå i alle himmelretninger men trolig høyere til fjells i syd enn i nord.

Våte flakskred

Type svakt lag
Vann ved bakken/smelting fra bakken
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1500 meter.
Kommentar
Enkelte glideskred og flak.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Snøoverflaten er vått i alle høyder og himmelretninger på dagens tur fra 550-1560moh, vært i alle himmelretninger. Når snøen kommer i skyggen fryser den raskt til pga tørr luft / utstråling. Den våte snøen føles ustabil og kan lett skli ut på hardere lag, enkelte steder. Noe sugeføre for ski nå på ettermiddagen der snøen ikke hadde fått lufta seg og fryst noe til. Skredfaren er økende utover dagen. I de perioder og de høyder der snøoverflaten er noe fryst er skredfaren lavere. Du kan nok finne kantkorn i skyggeside over ja 1400-1500moh, men ligger under harde bærende lag, og må evt høy varme til før det evt. blir aktivt.
Utvikling
Mye av det samme for Tirsdag og Onsdag men noe kaldere på Onsdagen gjør at snødekke fryses noe til. Det kan også legge seg mindre lommer med fersk fokksnø. Senere i uken stigende temperatur og mye sol. Spesielt høyt til fjells skal det bli varmt også. Vått skredaktivitet er å forvente igjennom pinsen. Faregraden holder seg på moderat igjennom hele uken. Men snødekke er inne i en noe synkende tendens , mot mer stabilt vårlig / sommerlig dekke.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Kommentar
Ville nok tatt meg våte løssnøskred i alle himmelretninger. Bra det ble endret til naturlig utløst på våte flak. Om man skal meldte opphoping av vann eller smelting ved bakken. Altså enten våte flak eller glideskred vet jeg ikke helt. Kanskje begge deler men er jo litt samme type skred? Ellers kan det «ryddes» noe i snødekkehistorikk, dette med kantkorn høyt i snødekke kan vel tas bort? Og fokksnø fra helgen virket i dag våt ja, men du finner tegn etter den som vindhaler i snøen og den døra på hytta som var klistra med snø. Men den er vått nå i overflaten trolig mer eller mindre til topps. Og skjønte ikke helt den pila for høyde, den skal vel være ned og ikke opp?
Snøprofil

Lagdeling
11 observert
Temperatur
17 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI200150100500Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]dMidMidMidMidMOhM-WLWCreated with niViz on 2020-08-06T04:02:58

Kommentar
1360moh pluss 5,3 i lufta. Tykt dekke.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Luster / Indre Sogn
Varslingsregion
Indre Sogn
Kommune
Luster
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
1562 
Laster kart