9 Snø observasjoner ved (Indre Sogn/Sogndal).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske skred
Glideskred
Skredaktivitet

Glideskred

Dato
25.05.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Kommentar
Observerte 3 små-middels store glideskred i dag tidlig, i 09 tiden. De gikk i både nord og sørvendte fjellsider, med løsneområde mellom ca. 900-1100 moh.

Kommentar
Observerte tre små-middels store glideskred på morgenen i 09 tiden. Området der to av de tre registrerte gikk er markert i bilde. Denne fjellsiden er sørvendt.
Værobservasjon
Temperatur
7,00 °C
Vindhastighet
2,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
50 %
Kommentar
Oppholdsvær, perioder med sol. Svak vind til lett bris fra SV. 7 plussgrader ved 800 moh i 11 tiden. 14 grader nede i Vetlefjorden i 12 tiden.

Copyright
Ingrid@vestland_fk
Kommentar
Ser mot øst fra 1000 moh, Gaularfjellet
Snødekke
Total snødybde
300 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Tur til 1000 moh, snøoverflaten er våt opp til denne høyden, trolig til topps i dette området. Med ski på beina synker en ca 10 cm ned i snødekket. Nysnøen fra sist helg sklir lett ut i bratt terreng. Det kom ca 40 cm nysnø her forrige helg, og denne har nå sunket sammen og er en våt pakke på ca 10-20 cm. Mange sva med store glidesprekker.

Kommentar
Sva med glidesprekker ved Nystølsvatnet (700 moh). Fjellsiden er sørvendt.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Det har gått flere våte løssnøskred på Gaularfjellet i løpet av helgen. Løsneområdene ligger mellom ca. 1000-1100 moh.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Tur mellom 600-1000 moh, østvendt side på Gaularfjellet. Varmt og rolig vær, vått snødekke til minst 1000 moh. Observerte flere små-middels store glideskred i sør og nordvendte sider på morgenen. Det har også gått flere våte løssnøskred i løpet av helgen, men så ingen ferske i formiddag. Snøprofil ved 1000 moh (110 cm dyp) viste et vått-fuktig snødekke, med flere skarelag og noe opphoping av vann. Skredproblemene her er våte løssnøskred og glideskred.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Snøprofil

Lagdeling
10 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI100806040200Depth [cm]Temperature [°C]hM-WOhhWOhhVhVhVOhhVhV(1) Opphoping av vann i nedre del av dette laget, overunderliggende skarelag.(2) Veksler mellom smelteformer 1F-P, og skarelag. Fuktig, menikke mulig å presse ut vann. Kun smelteformer, men liten kornstr i flere lag.(1)(2)Created with niViz on 2020-08-06T03:57:44

Kommentar
Profil i østvendt side, ca 1000 moh. Total snødybde ca 3,5 m.


Copyright
Ingrid@vestland_fk
Kommentar
Profil i østvendt side, ca 1000 moh. Total snødybde ca 3,5 m. Våt til fuktig snø i hele profilet (110 cm). Flere skarelag med opphoping av vann over.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Balestrand / Indre Sogn
Varslingsregion
Indre Sogn
Kommune
Sogndal
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
973 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart