8 Snø observasjoner ved (Romsdal/RAUMA).
Observert av
Halvor@NVE
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
25. mai 2020 kl. 11:10
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet
Dato
25.05.2020
Antatt tidsrom
0-23
Kommentar
Mange ferske skred fra de siste dagene i alle himmelretninger. Vanskelig å se om noe er helt ferskt.
Værobservasjon

Copyright
Halvor@NVE
Kommentar
Skydekket har brent ut og luften er tørrere med en gang. Veldig varm i lufta og spesielt der det er vindstille og sola tar.
Copyright
Halvor@NVE
Kommentar
Lavt skydekke nå på morgenen. Oppklarende. Veldig varmt og fuktig når sola tar.
Snødekke
Kommentar
Generelt vått snødekke med varierende hardhet i terrenget.

Copyright
Halvor@NVE
Kommentar
Her på 900 moh våt, storkornet snø.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Kan også gå enkelt str skred i færre heng.

Våte flakskred

Type svakt lag
Opphopning av vann i/over lag i snødekket
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Kan også gå store skred i færre heng. Det er også fare for smelting til bakken i dette været og glideskred er aktuelt fortsatt.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Skyet, varmt vær de siste dagene har gitt et stedvis «vassjukt» snødekke. Ingen gjenfrysing om natten. Det er store lokale forskjeller. På rygger og kuler har snøomvandlingen kommet lengst og der er stor grad av storkornet snø. I skjermede formasjoner er det fortsatt mye finkornet, våt snø. Stedvis lagdelinger gir mulighet for opphopning av vann og her slipper snøen lett. Mulighet for både våte løssnøskred og flakskred. Også naturlig utløst. Temperaturen varierer gjennom døgnet og selv uten ig ut vil dåesg odreks tesølt være en liten døgnlinser i skredfaren. Høyest på ettermiddagen. Det er stor forskjell på hvordan snøen drenerer fuktigheten. Våte skred er vanskelig å vurdere når går. Unngå komplekst terreng.
Utvikling
Snøomvandlingen fortsetter og gir en gradvis stabiliserende tendens, men fortsatt mye vann i snøen og fg vedvarer.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Situasjonen beskrives godt.
Snøprofil

Lagdeling
6 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI0102030405060Depth [cm]Temperature [°C]h4Wh3WOhWdV-Sh1Vh1.5 - 2VGNDCreated with niViz on 2020-07-12T10:33:27

Kommentar
1000 moh ø tynt snødekke.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Rauma / Romsdal
Varslingsregion
Romsdal
Kommune
RAUMA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
934 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart