9 Snø observasjoner ved (Salten/FAUSKE).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Temperaturene ser ut til å holde seg slik vi har hatt det de siste døgn. Varmt i bratte solhellinger, men ingen dramatisk temperaturstigning generelt i fjellet de neste par døgn.
Skredaktivitet
Dato
24.05.2020
Antatt tidsrom
0-23
Kommentar
Det registreres mange sol/varmepåvirkede skred fra bratte hellinger i alle eksposisjoner. Ingen av disse er store skred (opp til str 2). Videre registreres endel glide skred i flere eksposisjoner. Noen av disse er str 2/3.

Copyright
kjus@nortind
Kommentar
Glideskred i syd eksposisjon på Eitråskardtinden og på Kvalhornet i forgrunnen.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
1,60 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
70 %
Kommentar
Fint vær med lite vind også i høyden. Gradvis mer blå himmel fra turstart kl 19 til turslutt kl 23.

Copyright
kjus@nortind
Kommentar
Bilde fra toppen av Kvalhornet med utsyn mot vest.
Snødekke
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
50 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Fortsatt mye snø i fjellet. Snøen er soft (fuktig og løs i toppen. Glir lett ut i bratte heng). Jevnt fordelt. Ingen lagdelinger funnet i området.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Utløsbarhet
Svært lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 100 meter.
Kommentar
Det er lett å skape våte løssnøskred i bratte heng i alle eksposisjoner. Mulig der det ligger snø. Fortrinnsvis over 100 moh. Lettere der solvarmen tar.

Våte flakskred

Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 800 meter.
Nedre høyde: 200 meter.
Kommentar
Glideskred kan lage middels til store flakskred. Observert i flere eksposisjoner og ulike høyder. Fortrinnsvis der underlaget er sva og der sola får tak, men også observert i nordlige heng.
Skredfarevurdering
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil


Copyright
kjus@nortind
Copyright
kjus@nortind
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Fauske / Salten
Varslingsregion
Salten
Kommune
FAUSKE
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
900 
+/- nøyaktighet
8 meter
Laster kart