10 Snø observasjoner ved (Lofoten og Vesterålen/VÅGAN).
Observert av
JonasD@Obskorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
24. mai 2020 kl. 22:47
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Mye vann i snøen
Område: For kommunen. Beskrivelse: Våt snøoverflate og generelt isotermt snødekke.
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
24.05.2020
Antatt tidsrom
12-18
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Går fortsatt litt småtterier, men vanskelig å skille nytt fra gammelt. Sola tar rundt hele fjøla.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
5,00 °C
Vindhastighet
1,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
50 %
Kommentar
Tilskyende nå i kveld. Har vært sol hele dagen ellers.
Snødekke
Total snødybde
400 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
2000 moh
Snøgrense
100 moh
Grense lagdelt snø
1000 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Våt, grovkornet snø preger bildet. Bratte sørsider er håpløst løs, greit på slakere terreng. Under skoggrensen kreves det verktøy (ski) for å ferdes fornuftig, pilleråttent. Ikke obersvert tørrsnø i N under 700 moh.
Tester
Test
ECTX
Stabilitet
God
Kommentar
Våt, dau snø.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 100 meter.
Kommentar
Observert, lett å unngå.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Vi er igjennom den verste syklusen nå hvor mesteparten av snøen som ble fuktet av oppvarming og solinnstråling er kommet ned. Overskyet vær minke skredaktiviteten betraktelig. Snødekket er begynt å drenere vannet og det er stor vannføring i bekker og elver. Glideskred er høyst akutelt siden snødekket for det meste er våte, løse grovkorn. Obersverte i vvs siden turen ikke fikk høyt nok. Mest opplagte utfordring er våt snø i svært bratt terreng, mest dette er håndterbart med godt ferdsels mønster. Det minker godt i snømengdene disse dagene, men det ligner mer på slutten av april enn slutten av mai.
Utvikling
Ved fravær av sol vil det roe seg. Fravær av nattefrost gjør at glideskred får gunstige forhold.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
3 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI706050403020100Depth [cm]Temperature [°C]hVLVhV(1) Mye vann i dette laget.(1)Created with niViz on 2020-09-20T10:41:56

Kommentar
Mye snø.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Vågan / Lofoten og Vesterålen
Varslingsregion
Lofoten og Vesterålen
Kommune
VÅGAN
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
639 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart