6 Snø observasjoner ved (Vest-Finnmark/Loppa).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske skred
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: God kok spesielt i øst og sørvendt eksponering. Flere større og mindre skred i.l.a dagen

Copyright
Johannes@obskorps
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
23.05.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Flere (6-10)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 900 meter.
Nedre høyde: 100 meter.

Copyright
Johannes@obskorps
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
10,00 °C
Vindretning
Fra sør
Skydekke
0 %
Kommentar
Betydelig mildere fra formiddagen og utover. Fønvind som ga varmegrader høyt til fjells.

Copyright
Johannes@obskorps
Snødekke
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
300 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Skredproblem

Våte flakskred

Type svakt lag
Opphopning av vann i/over lag i snødekket
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 900 meter.
Nedre høyde: 100 meter.
Kommentar
Lite nattefrost og høye temperaturer på dagtid tror jeg kanskje kan gi opphopning av vann over skarelag. Spesielt i sørlig eksponeringer hvor det blir varmt og godt.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Fra og med i dag tror jeg 3eren er reel. Fram til nå har det vært litt kaldere en det meldingene har sagt, i hvert fall litt lenger ut mot kysten. Klarværet har gitt høy utstråling og forholdsvis kalde netter.
Utvikling
Nå ser det ut som det skal være varmere om natten så det blir interessant å se hvor godt snødekket tåler det. Det er veldig tjukt så jeg tror kanskje det tåler de høye temperaturene bedre en om det hadde vært tynnere spesielt mtp større skred.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Loppa / Vest-Finnmark
Varslingsregion
Vest-Finnmark
Kommune
Loppa
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
126 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart