5 Snø observasjoner ved Loppa / Vest-Finnmark (Vest-Finnmark/Loppa).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Rask temperaturstigning
Område: For kommunen
Ferske skred
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mange str. 2-skred. Eitt str 3-skred observert.
Skredaktivitet
Dato
23.05.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Mange (10 eller mer)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp

Copyright
Arne@regobs
Kommentar
Eitt str 3-skred i midten av bildet, som gjekk ca 1645. Sørvendt himmelretning.
Værobservasjon
Skydekke
0 %
Kommentar
Sol. Stigande temperatur og soloppvarming i løpet av dagen.
Snødekke
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Oppvarming av øverste lag av nysnø også i nordvendt sektor i dag, observert opp til 600 moh. Enkelte stader/område generelt i fjellet, er snødekket grovkorna og fuktig ca 1 m ned.

Copyright
Arne@regobs
Skredproblem

Våte løssnøskred

Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Loppa / Vest-Finnmark
Beskrivelse
Loppa / Vest-Finnmark
Varslingsregion
Vest-Finnmark
Kommune
Loppa
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
125 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart