9 Snø observasjoner ved (Vest-Finnmark/Loppa).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske skred
Område: Generelt på fjellet
Mye vann i snøen
Brattheng mot sola
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
23.05.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Flere (6-10)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 100 meter.
Kommentar
Så flere skred som gikk i S vendt bratt terreng

Våte flakskred

Dato
23.05.2020
Antatt tidsrom
0-23
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
3 - Store
Kommentar
Har gått store flakskred i dag. Se egen obs med lenke til nyhet fra iFinnmark om skred på vei mellom Sandland og Sør-Tverrfjord. Flakskred også i Koven nord for Langfjorden (se bilde).

Kommentar
Flakskred i Koven. Foto Trond Jøran Nilsen
Copyright
Bjørnulf@ObsKorps
Kommentar
Flakskred i SV-vendt terreng i Koven N for Langfjorden. Foto Trond Jøran Nilsen
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Vindhastighet
8,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
0 %
Kommentar
Temperatur nede ved fjorden 15 grader i skyggen. (Kaldeste i natt ved fjorden på Alteidet 4,2 grader.) Kraftig vind midt på dagen oppe i fjellet.

Copyright
Bjørnulf@ObsKorps
Kommentar
Utsikt fra Deallja 650 moh mot SV
Snødekke
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Skjerper på snødekket i skyggen, men i dag merkbart varmere og våtere enn i går.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon

Våte flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 200 meter.
Kommentar
Våte flakskred går på bakken i opptil 2-3 m tykt snødekke (ikke typisk at det er glidesprekker på forhånd), og tynnere flak på skare der svakt lag kan være kantkorn eller dårlig binding til glatt skare.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Observert skredaktivitet viser at varslet på Varsom stemmer. Å
Utvikling
Fortsatt sol og varme øker faren for at skred kan gå i tykkere snødekke (bruddkanter over 3 m).
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Snødekket fryser til i skyggen etter hvert som sola dreier i løpet av døgnet, like mye som "om natta" som det er nevnt i Snødekkehistorikken.
Snøprofil

Lagdeling
5 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI706050403020100Depth [cm]Temperature [°C]OhC(h)2MOhMdMhW(1) Låst av overliggende skarelag(1)Created with niViz on 2020-09-20T09:52:32

Kommentar
400 moh i N vendt heng. Ville sjekke om det var (runda) kantkorn oppå skaren her, men fant dem mellom skarelag (inaktivt). Svært god binding mellom overliggende fokksnø og skare. (Noen steder kan denne skaren være vindpolert, eller det har dannet seg glatt solskare tidligere i S vendte heng.)

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Loppa / Vest-Finnmark
Varslingsregion
Vest-Finnmark
Kommune
Loppa
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
638 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart