8 Snø observasjoner ved (Nord-Troms/Gáivuotna).
Observert av
jan arild@obskorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
23. mai 2020 kl. 11:23
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet
Dato
23.05.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Ikke sett nye løssnøskred i løpet av dagen, men forventer mer aktivitet utover kvelden
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
8,00 °C
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
0 %
Kommentar
Mer vind fra sø i dag

Copyright
jan arild@obskorps
Snødekke
Snøfuktighet
Meget våt
Kommentar
7 cm bærende smeltefrys i skog, men som er i ferd med å bli løst. Gjennomvåt grovkornet snø langt ned i snødekket. I høyden våt og hard smelteomvandlet snø som utover dagen blir løsere i toppen. Tørr snø i skyggeområder. Ser ikke løssnøskred sv betydning som har gått siden i går

Himmelretning
S
Kommentar
Sørvendt
Copyright
jan arild@obskorps
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 900 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Skredfaren er knyttet til soloppvarming av snødekket og sannsynlig naturlig utløste skred. Tidlig på dagen er snødekket hardt og skredfaren er lav. Utover ettermiddag og kveld øker skredfaren til betydelig. hvor det kan forventes store løssnøskred i sørvendte sider
Utvikling
Fortsatt er skredfaren knyttet til løssnøskred i solvendte sider og økerutovrr dagen
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Snøprofil

Lagdeling
4 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI150100500Depth [cm]Temperature [°C]dMOhVhVh(1) Sørvendt heng skogsgrense(1)Created with niViz on 2020-05-27T02:26:50

Kommentar
235 cm snø ved skogsgrense


Copyright
jan arild@obskorps
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Gáivuotna / Nord-Troms
Varslingsregion
Nord-Troms
Kommune
Gáivuotna
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
443 
+/- nøyaktighet
16 meter
Laster kart