10 Snø observasjoner ved (Hardanger/SAUDA).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Mye vann i snøen
Fredag (observasjonsdagen) hadde det ikkje kome meir enn snaut 10mm regn. Men natt til laurdag og lørdag føremiddag fortsetter det med kraftige byger og dei siste 24 timar nærmar me oss 30mm regn. Sjølv ikkje på 1370 moh (Elvershei, Røldal) har det vore minusgrader i natt. Det betyr at snødekket har fått dusja seg godt nesten heilt til topps. Det var åpenbart opphopning av vatn over skare høgt i snødekket i går. Den grovkorna basen var også svært våt nedover i snødekket.
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Antatt tidsrom
0-6
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Kommentar
En miks av både glideskred og våte løssnøskred. Ikke alltid like åpenbart å bedømme om det startet som et lite glideskred på sva, men det er ikke kjempevesentlig. Hovedbudskapet er vel at ting løsner fra bratta nå og vil fortsette å gjøre det. De våte skredene som går stopper i henget når der det blir slakere. Jeg tror vi kan si med ganske stor sikkerhet at vi ikke har potensiale for våte flakskred her i sørvest - slik som vi har sett lengre nord på vestlandet. Lenge siden jeg har sett en bruddkant i denne delen av regionen nå.
Værobservasjon
Nedbørstype
Regn
Temperatur
5,50 °C
Vindhastighet
7,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
100 %
Kommentar
Ruskevær! Kom 9mm regn i Sauda fredag ettermiddag.
Snødekke
Total snødybde
2 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
500 moh
Grense lagdelt snø
700 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Svært varierande snødekketjukkelse i terrenget. Naturlig nok ettersom det har vore ujamn fordeling gjennom vinteren. Der det ligg som mest rundt observasjonsstaden er det ingen problem å stikke søkestanga til bunns uten å treffe bakken. Men på kular og ryggformasjoner er det no bart og lyngrabbane er framme i dagen. Sett heimanfrå har det verkeleg komt i vårløysinga dei siste dagane og mange svarte flekker har vokst også i nordhellingane.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1400 meter.
Kommentar
Fleire og fleire små, våte laussnøskred kan sjåast i terrenget. Antar at enkelte kan bli str. 2 noko høgare til fjells og der dei gjerne løsnar i kombinasjon med nokon av dei store skavlane frå i vinter. Desse må nødvendigvis blir tynga nok og villa ned snart:) Sigesprekkene er i aktivitet igjen, og det vil nok bli glideskred som kjem etterkvart - spesielt inn mot søndag med endå større nedbørsmengder.

Copyright
ÅgeMidthun@obskorps
Copyright
ÅgeMidthun@obskorps
Himmelretning
Kommentar
Panoramabilde med Vardanuten (1111moh) til venstre og Ravnafjell (983) til høgre. Vårløysinga er i gang, og kuler, ryggar og klippeformasjonane kjem tydligare fram.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Observasjoner viser at snødekket er gjennomgående vått. Det finnes skare/is kombinasjon høyt i snødekket på observasjonsstedet. Antar dette har en relativt stor utbredelse, da vi har hatt mye mildværsskare/regnskare fra gammelt av. Med dette inntakt vil det inntil videre være stort potensiale for opphopning av vann i snødekket (så allerede tendensen fredag). Denne vil forsterkes med økt nedbør. Våte løssnøskred vil gi sørpeforhold. Men mye vann vil også drenere gjennom hele snødekket, samt at det smelter langs bakken. Så her vil snø kunne settes i bevegelse. Glideskred/sørpeskred er høyst aktuelt. Både vannføring i elver og bekker bekrefter smeltingen. I lokale vannmagasiner beregnes lokaltilsiget og dette har økt betydelig siste halvannet døgn.
Utvikling
Økende fare for skred søndag, knyttet til enda større nedbørsmengder. Rik
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Observasjonstur ble gått fredag kveld. For lørdag virker fg2 greit og innafor. At man høyner til fg3 for søndag er også helt i tråd med forventninger og inntrykk.

Copyright
ÅgeMidthun@obskorps
Copyright
ÅgeMidthun@obskorps
Snøprofil

Lagdeling
5 observert
Temperatur
3 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI120100806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]h2WiOh1MNSh1VCreated with niViz on 2020-05-27T01:10:47

Kommentar
Isotermt og gjennomgåande vått snødekke. Gamle islag er i stor grad omvandla. For eit par veker sidan måtte ein "hamra" søkestanga gjennom djupe is- og skarelag i snøpakka. No er det betydelig mindre motstand å kjenna. Mest markant er islaget som ligg ca 30 cm nede i snødekket. Potensielt glidesjikt ved opphopning av vatn ved kraftig regn søndag.


Copyright
ÅgeMidthun@obskorps
Copyright
ÅgeMidthun@obskorps
Notater
Tekst
Tenkte å halda meg til varslarens målføre, men ser at eg har ramla over i riksmålet enkelte stader. Orsak:)
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hardanger
Kommune
SAUDA
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
902 
+/- nøyaktighet
16 meter
Laster kart