10 Snø observasjoner ved (Heiane/Sirdal).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Mye vann i snøen
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snødekket later til å drenere godt, men det er godt med vann i snøen langs bakken.
Skredaktivitet
Dato
22.05.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Ingen skredaktivitet jeg med hånden på hjertet kan si er døgnfersk.

Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
Skavlknekk.900m Over et døgn gammelt.
Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
Skavlknekk 900m. Over et døgn gammelt.
Værobservasjon
Temperatur
5,50 °C
Vindhastighet
12,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
100 %
Kommentar
Høyt skydekke, mildt og vindfullt. 5,5 pluss på 1000m nå.

Copyright
Salvesen@obskorps
Snødekke
Total snødybde
75 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
600 moh
Grense lagdelt snø
1200 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Vårløsningen har skutt fart de siste dagene. Fortsatt skiføre fra like under 700 i Hunnedalen, men merkbart tynnere dag for dag og store variasjoner i himmelretninger og terreng. Grovkornet smelteformer med innslag av noe finere smelteformer fra det siste snøfallet. Primært i sørøstvendte formasjoner.

Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
Sørøstvendt heng ned mot FV45, bilde tatt på 1022m
Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
Hunnedalen sett fra Litle Groheia. 1022. Bilde tatt mot sørvest
Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
Heimre Hunnefjell 1131
Copyright
Salvesen@obskorps
Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
Lyseknuden 1002 sett fra sørvest.
Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
Storeknuten 1021 sett fra vest
Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
Lortabu og fv45 bilde tatt mot sørøst
Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
Lortabu sørøstvendt
Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
650m sørvendt
Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
650m nordvendt
Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
Røde kors Hytta, nordvendt. 570m
Tester
Test
LBT @0cm
Kommentar
Ingen respons
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Våte flakskred

Type svakt lag
Vann ved bakken/smelting fra bakken
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1300 meter.

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1300 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Svært mildt og vindfullt vær med innslag av regn svekker bindingene i snøen nå. Nåværende snødekke har gjennomgått mye, men fortsatt mye snø igjen som siger og kan flytte på seg. Særlig høyt til fjells. Sigesprekker, skavler, utløp og terrengfeller er obspunkter nå.
Utvikling
Nedbør vil i kveld og søndag vil øke faren.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Varselet er fint nå.
Snøprofil

Lagdeling
6 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI50403020100Depth [cm]Temperature [°C]h4WOhh4WOhWh4Wh1WCreated with niViz on 2020-08-06T03:50:58Copyright
Salvesen@obskorps
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Sirdal / Vest-Agder
Varslingsregion
Heiane
Kommune
Sirdal
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1017 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart