3 Snø observasjoner ved (Lyngen/Tromsø).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
22.05.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Solvendte brattheng/fjellsider.

Copyright
OAH@SVV
Kommentar
Flere skred på nordsiden av dalen opp mot Maritindan
Skredhendelse
Punkter i kart
Start punkt Skredet startet her Stopp punkt Skredet stoppet her
Ca tid da skredet gikk
21.05.2020 14:51
Skredtype
Vått løssnøskred
Størrelse
2 - Middels
Skredutløser
Naturlig utløst
Eksposisjon
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Høyde i utløsningsområde
547
Terrengtype i løsneområdet
Brattheng
Høyde i stoppområde
400
Bruddhøyde
20,00 cm
Bruddbredde
20,00 m
Skredbanenavn
Henrikskaret
Kommentar
Obs. fra rute mot Maritindan. Usikkert tidspkt for skredet, trolig i løpet av siste døgnet. Tydelig løsna først smått nært små bare klipper, som så har gitt medrivning nedover søkket i Henrikskaret. Se foto. Ellers flere slike skred i søvendt dalside videre oppover.1

Copyright
OAH@SVV
Kommentar
Ferskt skred i Henrikskaret. Solutløst sannsynligvis.
Ulykke / Hendelse
Beskrivelse
Ingen berørt ut fra det eg veit.
Aktivitet
Ukjent
Observasjonstype
Snø
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Tromsø / Lyngen
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
Tromsø
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
469 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart