10 Snø observasjoner ved (Hallingdal/Hemsedal).
Observert av
Jørgen@obskorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
22. mai 2020 kl. 09:38
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Område: I denne fjellsiden
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
22.05.2020
Antatt tidsrom
0-6
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1400 meter.
Kommentar
Begrensa sikt i dag, så jeg fikk ikke øye på annen skredaktivitet. Vil anta at det har vært litt skredaktivitet ifm generell temperaturstigning som kom for alvor i går.

Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
To små løssnøskred I bratt østvendt terreng ved Bjøberg. Naturlig utløst. Vet ikke nøyaktig når de har gått.
Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Vanskelig å se på bildet, men jeg observerte naturlig utløste våte løssnøskred str 1 I denne østvendte fjellsiden ved Bjøberg.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
3,50 °C
Vindhastighet
6,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
100 %
Kommentar
Nedbør som regn startet like etter at jeg var ferdig med min tur. Jeg møtte været da jeg kjørte østover igjen..

Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Østover. Viser også forskjellen mellom sør og mer skyggevendt terreng mht snømengde.
Snødekke
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Snøoverflaten er fuktet høyt til fjells, ingen nattefrost siste døgn til 1400 moh og der var det +4 grader klokken 0800 I dag. Det tyder på varmegrader til fjelltopphøyde her i Hemsedal. Varme og fukt har trukket godt ned i snødekket på de tre dagene siden sist jeg var ute. Den siste fokksnøen har mistet mye av spenningen og kantkornlag som jeg observerte over skarelag sist observasjon har blitt fuktet og var betraktelig mindre potent I dag.

Copyright
Jørgen@obskorps
Kommentar
Dårlig sikt, men våt overflate jevnt over.
Tester
Test
LBT @0cm
Kommentar
Ikke brudd.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Faren øker med økt varme og spesielt ved solinnstråling.

Våte flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1300 meter.
Kommentar
Dette problemet er mindre potent i dag. Fokksnøen over er betraktelig seigere også.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Våte løssnøskred er et åpenbart problem nå. I bratt terreng kan det lett løses ut str 2 skred av en enkelt skiløper i heng som er store nok. Noen Naturlig utløste våte løssnøskred må også forventes. Kantkorn over skare er jeg litt usikker på. Virker mye mindre potent i dag, men er fremdeles et svakt lag som nå kan bli aktivert med stigende temp over flere dager. Det kan heller ikke utelukkes at kantkornlag kan gå til brudd ved skavlbrudd eller våte skred høyere opp i snødekket. Nå skal det sies at kantkornlag er knyttet til siste fokksnø som kom for en drøy uke siden og den har relativt liten utbredelse. Skavlbrudd er aktuelt nå.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Snøprofil

Lagdeling
7 observert
Temperatur
7 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI120100806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]C(O)DOhDe2Mh(d)MOhMhWhVCreated with niViz on 2020-08-06T04:05:44


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Hemsedal / Hallingdal
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
Hemsedal
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1419 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart