10 Snø observasjoner ved (Vest-Finnmark/Alta).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Mye vann i snøen
Snøen blir våtere utover dagen
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
22.05.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Flere (6-10)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Alle himmelretninger etterhvert som sola flytter seg.

Copyright
Bjørnulf@ObsKorps
Kommentar
Vått lite løssnøskred i NØ vendt heng
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
3,00 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
5 %
Snødekke
Total snødybde
180 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Våt løssnø mot sola. Fryser fort på i skyggen. Snødekket var frosset helt ned til fjæra etter natta (laveste temperatur i natt på Alteidet var 0,4 grader).

Copyright
Bjørnulf@ObsKorps
Kommentar
Over Langfjorden mot S vendt terreng
Copyright
Bjørnulf@ObsKorps
Kommentar
Obs-turen over E6 midt i Langfjorden går opp på høyre side av bekkedalen opp til flata mot horisonten midt i bildet. N vendt terreng, frosset til helt ned til fjæra. Ø vendt side i bekkedalen var svært våt og lett å løse ut øverste 20-30 cm av snødekket.
Tester
Test
ECTX
Stabilitet
God
Kommentar
Brakk ut blokka med spaden og da løsne den på 74 cm dyp mellom fokksnø og skaren under
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Svært lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon

Våte flakskred

Type svakt lag
Opphopning av vann i/over lag i snødekket
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 200 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Morgenens obstur: Sol og høy temperatur har gitt svært vått snødekke i NØ-SØ vendt terreng så langt i dag og det var svært lett å løse ut små våte løssnøskred. SKREDFAREVURDERING FOR REGIONEN: Sol og høye temperaturer svekker bindingene i snøen i alle himmelretninger gjennom døgnet og gir betydelig skredfare. I bratte heng vil det være svært lett å løse ut våte løssnøskred. Mer vanninnhold i snødekket øker faren for våte flakskred og glideskred. Naturlig utløste skred forventes. Unngå ferdsel i soleksponert skredterreng, og områder under skavler og glidesprekker.
Utvikling
Det vil ta tid før snødekket setter seg, særlig i N-vendt terreng, og betydelig skredfare forventes så lenge det er høye temperaturer og sol.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
7 observert
Temperatur
11 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI050100150200250300Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]OhWC(h)2Wd0.5M-WhWOhWhWECTX(1) Nedre del sjekket med søkestanga. Jevn motstand helt tilsiste lag mot bakken.(2) Sjekket med søkestanga. Merkbart mye løsere enn skarenovenfor.(1)(2)GNDCreated with niViz on 2020-09-20T09:07:56

Kommentar
280 cm dyp snø 300 moh akkurat over skoggrensa. N vendt heng med stort sett over 3 m snødybde (søkestanga nådde ikke til bakken utenom nærmere barrabb).


Copyright
Bjørnulf@ObsKorps
Kommentar
Overgangen fokksnø til skare på 74 cm dyp
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Vest-Finnmark
Kommune
Alta
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
316 
+/- nøyaktighet
128 meter
Laster kart