6 Snø observasjoner ved (Lyngen/Lyngen).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske skred
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Aktivitet i østvendte heng fra ca 1200 m.

Copyright
Patrik@ObsKorps
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
21.05.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1200 meter.
Nedre høyde: 700 meter.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
0,00 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
10 %

Copyright
Patrik@ObsKorps
Snødekke
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Litt lössnö på fokksnö I N heng over 700 m.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1200 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Generelt stabile forhold. Vått snödekke under ca 400. Skare i skygge råder eller perfekt kornsnø i solhellinger. To små våte lössnöskred fra Kjostind ble observert i løpet av turen.
Utvikling
4 dager med knallvær. Temp rundt 10 grader. Utstråling i andre himmelretninger enn de som er i sol antas gi gjenfrysing og god stabilitet. Fg mellom 1 og 2. 3 virker høyt.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Kommentar
Fjerrutlösing sannsynlig?
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Lyngen
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
Lyngen
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1184 
+/- nøyaktighet
45 meter
Laster kart