10 Snø observasjoner ved (Lofoten og Vesterålen/Kvæfjord).
Observert av
barbro@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
21. mai 2020 kl. 10:21
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Rask temperaturstigning
Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: En del skyer i omløp, men sola titter frem med jevne mellomrom og varmer godt.
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
21.05.2020
Antatt tidsrom
18-24
Antall skred
Mange (10 eller mer)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 200 meter.

Glideskred

Antatt tidsrom
0-6
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 400 meter.
Nedre høyde: 200 meter.

Copyright
barbro@obskorps
Kommentar
Botntindan - Eksposisjon NØ. Både våte løssnøskred og glideskred observert.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
5,00 °C
Vindhastighet
1,0 m/s
Vindretning
Fra nord
Skydekke
30 %
Snødekke
Nysnø siste døgn
2 cm
Nysnøgrense
250 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Store variasjoner i total snødybde og snøgrense i regionen. Nysnødekket jevnt fordelt over skoggrensen. Generelt mye snø for årstiden, og total snødybde varierer fra et tynt lag til over fire meter. Under tregrensa er den gamle snøpakken nå svært fuktig og «råtten». Over tregrensa så er det gamle snødekket mer bærende. Snøen er tørr på 700 moh, og består av lag med avrundede partikler over lag med smelteformer, og under dette lag med avrundede fasetterte partikler både over og under islag. Avrundede fasetterte partikler er ikke identifisert der hvor snødekket er tykkere i denne høyden.

Copyright
barbro@obskorps
Kommentar
Middagsfjellet - Mot S
Copyright
barbro@obskorps
Kommentar
Strandtinden til høyre - Mot Ø
Copyright
barbro@obskorps
Kommentar
Eidefjellet - Mot NØ
Tester
Test
LBT @0cm
Kommentar
Ingen brudd
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem
Type svakt lag
Ubunden snø
Kommentar
Svakt lag ikke identifisert på 700 moh. Mulig at svake lag vedlikeholdes høyere opp på grunn av høyere temperaturgradient.

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 100 meter.
Kommentar
Gjelder spesielt soleksponerte fjellsider.

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Vann ved bakken/smelting fra bakken
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 500 meter.
Nedre høyde: 200 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Snødekket er fuktig opp til 400 moh, og derfra tørrere/tørt. LBT viser god stabilitet i den gamle snøpakken på 700moh. Lav temperaturgradient. 2 cm ubunden snø. Men mye snø for årstiden, fortsatt store skavler og nå også temperaturøkning. Mange våte løssnøskred i bratte heng, og flere glideskred observert. Store variasjoner i snødekket mellom solvendte fjellsider og skyggesider som krever at man gjør aktive vurderinger ved ferdsel.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
7 observert
Temperatur
8 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI020406080100Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]C3DiDC3DhDdDdDcDGNDCreated with niViz on 2020-11-29T03:13:58

Kommentar
Snøprofil i tynt snødekke. Avrundede fasetterte partikler ikke identifisert i tykkere snødekke.


Copyright
barbro@obskorps
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Kvæfjord / Lofoten og Vesterålen
Varslingsregion
Lofoten og Vesterålen
Kommune
Kvæfjord
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
734 
+/- nøyaktighet
16 meter
Laster kart