6 Snø observasjoner ved (Romsdal/RAUMA).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske skred
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
21.05.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Mange (10 eller mer)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
3 - Store
Utbredelse
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Observert mange naturlig utløst løssnøskred i flere himmelretninger. Også personutløst løssnøskred i nordvendte heng
Skredhendelse
Punkter i kart
Start punkt Skredet startet her Stopp punkt Skredet stoppet her
Ca tid da skredet gikk
21.05.2020 11:33
Skredtype
Vått løssnøskred
Størrelse
2 - Middels
Skredutløser
Personutløst
Høyde i utløsningsområde
1151
Terrengtype i løsneområdet
Brattheng
Høyde i stoppområde
866
Svaktlag
Ubunden snø

Copyright
Finn@obskorps
Ulykke / Hendelse
Beskrivelse
Personutløst der utløser ble tart med i overflaten av skredet. Mistet ski og knekt stav men Ingen person skader. Politiet kontaktet og redningsaksjon avbrutt. Skikjører kom ut av område på egen hånd.
Aktivitet
Topptur
Skadeomfang
Person skredtatt, uten skader
Observasjonstype
Snø
Snødekke
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Vått snødekke i overflaten til o med i nord sider opptil 1300 meter. Har ikke vært høyre en dette i dag
Skredfarevurdering
Faregrad
faregrad 0 Ikke vurdert
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Bør ta med våte løssnøskred også i nordsidene
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Rauma / Romsdal
Varslingsregion
Romsdal
Kommune
RAUMA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1137 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart