Snø observasjon ved (Lyngen/Tromsø).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Glideskred

Dato
20.05.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
3 - Store
Utbredelse
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Kommentar
Store og muligens svært store glideskted, usikker på tidspunkt

Copyright
Martin
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Tromsø / Lyngen
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
Tromsø
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
775 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart