Snø observasjon ved (Tromsø/Tromsø).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
20.05.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Flere (6-10)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon

Copyright
harvey@ObsKorps
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Tromsø
Varslingsregion
Tromsø
Kommune
Tromsø
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
224 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart