9 Snø observasjoner ved (Lofoten og Vesterålen/VÅGAN).
Observert av
JonasD@Obskorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
19. mai 2020 kl. 12:41
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske skred
Mye vann i snøen
Snøen i sør er pilleråtten.
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
19.05.2020
Antatt tidsrom
6-12
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 2500 meter.
Kommentar
Det har gått svært mange skred idag pga sola. Str2 - 2.5.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
8,00 °C
Vindhastighet
2,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
40 %
Snødekke
Total snødybde
400 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Grense lagdelt snø
100 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Våt
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Meget våt i bratt sør, våt i slak sør, tørt i nord.
Tester
Test
LBT @0cm
Stabilitet
God
Kommentar
Først brudd med sving baseball sving.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Observert idag. Bratte heng. Var svært lett å skjære av på 'skicut'.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det var en grundig skredsyklus idag i bratte solvendte heng, stor aktivitet. Snøen under skoggrensen er pilleråtten og er svært lett å løse ut, særlig mot sør. Over skoggrensen er nysnøen fra forrige uke fuktig/våt i sørlig sektor og uten særlig til spenning. I høyden mot N er det tørre lagdelt snø, men ikke kantkorn på 700 moh.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for lav
Kommentar
Større utbredelse av SP1, SP2 - tror vi er mot få heng.
Snøprofil

Lagdeling
3 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI50403020100Depth [cm]Temperature [°C]OhdMhWCreated with niViz on 2020-11-25T06:14:06

Kommentar
Gustig profil fra S.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Vågan / Lofoten og Vesterålen
Varslingsregion
Lofoten og Vesterålen
Kommune
VÅGAN
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
592 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart