10 Snø observasjoner ved (Heiane/Sirdal).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Dog svært fuktig.

Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
Øst, sørøstvenst
Skredaktivitet

Skavl

Dato
15.05.2020
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Kommentar
Småtteri fra ferske skavler samt litt rullende snøballer i bratt lende.

Copyright
Salvesen@obskorps
Værobservasjon
Nedbørstype
Sludd
Temperatur
0,50 °C
Vindhastighet
6,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
100 %
Kommentar
Sluddbyger fra om lag 600m. Skyet, tåket værtype.
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
5 cm
Nysnøgrense
700 moh
Snøgrense
600 moh
Grense lagdelt snø
800 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Fortsatt skiføre fra 650m i Hunnedalen. Det primært vårlige og etter hvert svært homogene snødekket har i løpet av uken fått flere dryss av fuktig nysnø over seg med vind attåt. Fra om lag 800 meter har dette lagt seg opp som dyner og små skavler i sørøstvendt terreng. Snøen ligger ujevnt fordelt i terrenget slik at det er stor variasjon og mye utsatt terreng har smeltet godt frem nå, men der det er snø ligger det fortsatt mye.

Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
900m østvendt
Copyright
Salvesen@obskorps
Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
900m
Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
Nyankomne skavler 900m
Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
800m
Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
Lortabu 750m
Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
Kortabu 670m nordvendt
Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
Lortabu 670m. Øst sørøst.
Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
Øvstabøstølen nordvendt, røde kors hytta 560m
Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
Øvstabøstølen sørvendt 550m
Tester
Test
LBT @0cm
Kommentar
For fuktig til å gi noe fornuftig resultat.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.
Kommentar
Ikke noe reelt fokksnøproblem i dette høydesjiktet. For vått. Høyeste punkt på tur i dag 1050.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Generelt stabile forhold. Den nyankomne snøen er svært fuktig og har bundet seg godt til det eksisterende snødekket.
Utvikling
Snøvær og vind vil forverre situasjonen frem mot 17. Mai, men trolig vil også dette stabilisere seg raskt.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Kommentar
Klarer ikke å legitimere noe annet enn faregrad 1 på tur i Hunnedalen i dag til 1000m, men man har da litt høydemeter igjen enkelte steder i regionen. For øvrig presise beskrivelser i varselet.
Snøprofil

Lagdeling
6 observert
Temperatur
8 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI706050403020100Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]Oh4Md0.7Md0.5Md0.5Md(h)1.5Md0.7MCreated with niViz on 2020-09-20T11:20:57Copyright
Salvesen@obskorps
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Sirdal / Vest-Agder
Varslingsregion
Heiane
Kommune
Sirdal
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
916 
+/- nøyaktighet
16 meter
Laster kart