Vann observasjon ved (GLOMMAVASSDRAGET/Løten).
Observert av
Tommy@NVE
Kompetanse
***** (Fagperson fra NVE eller lignende, som kan vise til flere relevante observasjoner med regObs-skjema.)
Tidspunkt observert
15. mai 2020 kl. 11:08
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Notater
Tekst
Generelt ligger det snø i terrenget fra ca 500moh, og godt med snø når en bikker 600 moh, 60-70 cm i åpent flatt terreng. Stedvis bart i bratt solvendt, på kuler og rabber og under skog. I lavlandsvassdrag som Fura vil kun snøsmelting alene neppe gi flomvannføring, men ved varme og mye nedbør vil snøsmelting gi et betydelig bidrag fortsatt.

Copyright
Tommy@NVE
Copyright
Tommy@NVE
Copyright
Tommy@NVE
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Beskrivelse
Løten / Glommavassdraget/Hvaler og Singlefjorden
Varslingsregion
GLOMMAVASSDRAGET
Kommune
Løten
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
646 
+/- nøyaktighet
6 meter
Laster kart